Inflatie België ver boven doelstelling ECB

De Belgische inflatie over januari steeg tot 2,65 procent. Dit is ver boven de doelstelling van de ECB van bijna maar net geen 2 procent. Er zijn bij deze cijfers echter heel wat kanttekeningen te maken!

In december bedroeg de inflatie nog 2,03 procent, maar ook dat was heel wat meer dan in het buitenland.

De inflatie in België steeg begin 2015 ruim boven die van de gehele eurozone uit. Dat kan voor een groot deel verklaard worden door belastingen. Een voorbeeld eerder in 2016 was de duurdere elektriciteit door de nieuwe energieheffing van de Vlaamse overheid, waarmee men de schuldenput van het verleden (uit de hand gelopen subsidiëring van zonnepanelen) wil delven en tevens een verhoging van de BTW op elektriciteit, die kortstondig 6 procent bedroeg door een maatregel van voormalig premier Elio Di Rupo.

Verschillende zaken werden duurder (in ons land): groenten en fruit, vakantiedorpen, water, energieprijzen, alcohol, …

De gezondheidsindex, een Belgische interpretatie van de consumptieprijzenindex waaruit de prijzen van tabak, alcohol en energie zijn gehaald, kende een verhoging met 2,18 procent tegenover 1,78 procent een maand eerder. De algemeen bekende kerninflatie waarbij de prijzen van energie en voeding uitgesloten worden bedroeg 1,54 procent, slechts 1 basispunt meer dan in december. Deze laatste is eveneens een belangrijk element voor de centraal bankiers.

“Als het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast,” staat te lezen op de website van de Federale Overheid. Dit is momenteel echter nog niet het geval. Economen verwachten dit tegen mei.

De indexering van de lonen heeft echter ook negatieve gevolgen. Het kan de inspanningen om de loonkosten naar beneden te halen teniet doen en onze concurrentiepositie weer schaden.

Volgens economen zal de inflatie in de gehele eurozone ongeveer 1,5 procent gaan bedragen (ook januari). De doelstelling van de Europese Centrale Bank komt daarmee stilaan wel in zicht. Maar… de stijgende olieprijzen zijn hier wel voor een groot deel verantwoordelijk en deze zijn vrij volatiel.

We zitten hier in een dubbele situatie. Enerzijds bestaat de kans dat een hogere inflatie verdere stimulus vanuit de ECB niet meer rechtvaardigt. Bovendien zien de Duitsers het ruime stimulerende beleid hoe langer hoe minder zitten. Anderzijds beloofde voorzitter Mario Draghi nog zeker tot eind 2017 massaal obligaties aan te kopen via het Quantitative Easing programma en tot ruim daarna de rente laag te houden.

Bron: De Tijd

Foto: Keith Leighton / Alamy