Spread obligaties: Frankrijk en Duitsland groeien uit elkaar

De spread tussen Franse en Duitse obligaties groeit. De markten worden blijkbaar niet erg warm van de toespraken die Marine Le Pen van het Front National, afgelopen weekend hield in Lyon.

De risico-premie die geldt voor Franse staatsobligaties groeit weer. Investeerders blijken onzeker te worden over de budgettaire en economische toekomst van Frankrijk. De populariteit van het Front National zit hier voor veel tussen.

Indien de nationalistische Le Pen de presidentsverkiezingen in Frankrijk wint, dan zal het land een socialistisch beleid verder zetten. In de media in Vlaanderen en Nederland wordt Le Pen vaak ‘extreem-rechts’ genoemd. Echter, op economisch vlak leunt zij sterk aan bij ‘extreem-links’.

Veel punten uit haar economische programma werden recht overgenomen uit de vroegere programma’s van de Franse Communistische Partij. Le Pen wil onder andere de 35-urige werkweek behouden en de pensioenleeftijd mag niet hoger liggen dan 60 jaar.

Winst voor Le Pen betekent naar alle verwachting eveneens de doodsteek voor de euro. Het Front National zet zich in het Europees Parlement vierkant af tegen de besparingspolitiek die Duitsland wil bekomen.

Het is al van midden 2013 geleden dat de verschillen in risico-premie tussen Duitse en Franse waardepapieren zo groot waren. De spread op overheidsobligaties bedraagt nu 0,74%.

“Vele spelers op de financiële markten hebben in 2016 de politieke verschuivingen, en de gevolgen ervan, onderschat. Die fout willen ze in 2017 niet opnieuw maken”, aldus James Athey van Aberdeen Asset Management.

Op zichzelf hoeft de spread geen slecht nieuws te zijn. De euro en bijhorende gelijklopende rentevoet voor alle eurolanden, heeft de onderliggende verschillen tussen de lidstaten jarenlang verdoezeld.

Het is niet meer dan normaal dat Duitse waardepapieren risicovrijer zijn dan de Franse. Op heel wat staatsobligaties van de Bondsrepubliek was/is zelfs een negatieve rente van toepassing.

Frankrijk kampt met een groot gebrek aan concurrentie. Indien Le Pen of de centrumlinkse Macron President worden, dan zal er op dat vlak geen inhaalslag komen. In tegendeel. Macron en Le Pen betekenen: nog meer overheid, nog meer ambtenaren, nog meer belastingen en nog minder vrije markt.

Bron: Wallstreet Journal, The Financial Times