IMF trekt aan de alarmbel: Maastrichtnorm blijft in de praktijk dode letter

Een nieuw rapport van het IMF over fiscaal beleid in de eurozone tussen 1999 en 2015 is heel kritisch.

Het IMF meent te bewijzen dat de landen van de eurozone in tijden van economische voorspoed te veel publieke middelen uitgeven, te grote tekorten opstapelen en een loopje nemen met de fiscale regels, in het bijzonder de 3% Maastrichtnorm.

Dat is natuurlijk niet nieuws. Zowat alle economen zijn het erover eens dat de theorie van de public choice in de feiten wordt bevestigd: in tijden van economische voorspoed is het niet in het belang van politici om het electoraat te overladen met hand-outs uit de publieke middelen. Wie in goede budgettaire tijden de vinger op de knip houdt, wordt in verkiezingstijd genadeloos afgestraft.

Het IMF is kritisch voor het Stabiliteits- en Groeipact van de EU, die zulke fiscale ontsporingen moet indijken. Tussen 1999 en 2015 zijn de fiscale regels in 75% van de observaties gebroken, zonder dat de EU ingreep. Met andere woorden: de Maastrichtnorm is in de praktijk dode letter gebleken.

Grote landen met belangrijke politici op Europese topportefeuilles hebben de GSP-sancties kunnen ontwijken door politieke druk uit te oefenen. Frankrijk, Portugal en Spanje werden formeel veroordeeld tot het betalen van boetes voor fiscale inbreuken op GSP, maar die veroordelingen werden (illegaal) met de mantel der liefde bedekt in de Europese Commissie en de Raad van de EU.

Bron: Financial Times

Foto: TaxRebate.org.uk, via Images Money