Lagere kapitaalbuffers in zicht

Een van de redenen waarom de bankencrisis ontstond in 2008, was de te kleine buffers die banken aanlegden om het hoofd te kunnen bieden aan financiële turbulentie.

Sindsdien zijn de voorwaarden en regels aangescherpt. De akkoorden van Basel III en Basel IV bepleiten hogere kapitaalratio’s. Dit alles laat onverlet dat we echter nog steeds in een systeem van ‘fractional-reserve banking’ zitten, waarbij slechts een klein deel van het geld/kapitaal in het bezit van de bank blijft, zonder uitgeleend en doorverkocht te worden.

Nu de economie in de Verenigde Staten volop draait, lijken oude gewoontes weer de kop op te steken. Steeds luider klinkt de roep om ‘overbodige’ kapitaalbuffers af te bouwen.

Indien de berekeningen van Morgan Stanley kloppen, dan zitten de grootste Amerikaanse banken thans op een berg van 120 miljard dollar aan ‘overbodig kapitaal’.

Door strenger regelgeving en de controle van de FED, zijn de kapitaalbuffers sinds 2009 aangedikt met minstens 700 miljard dollar. De geagreggeerde kapitaalratio komt zo uit op meer dan 12 procent. Bij het uitbreken van de financiële crisis was dit minder dan de helft, zo’n 5,5 procent.

Citigroep heeft momenteel 29 miljard dollar in bezit, boven het verplichte minimum. JP Morgan Chase heeft 21 miljard dollar aan surplus in kas.

Gary Cohn, de voormalige directeur van Goldman Sachs, werkt vandaag als adviseur voor Donald Trump. Cohn houdt zich bezig met financiële regelgeving. Volgens hem zijn de huidige buffers van de banken meer dan aanzienlijk genoeg, om grote schokken binnen de financiële markten te kunnen weerstaan.

Steeds meer analisten vertrouwen erop dat Donald Trump de financiële wetgeving gaat versoepelen gedurende zijn ambtsperiode.

Lagere kapitaalratio’s kunnen ervoor zorgen dat de winstgevendheid van banken stijgt. Aandeelhouders zouden hierdoor in de toekomst hogere dividenden uitgekeerd kunnen krijgen.

Of: hoe er weinig geleerd wordt van economische crises en hoe we terugkeren naar een situatie waarbij het vorige keer mis liep…

Bron: The Financial Times