Huidige parameters identiek als in 1973 en 1987 (vlak voor financiële crisis)

Zowel de goudmarkten als de obligatiemarkten zenden momenteel een gelijkaardig signaal uit als in 1987 en 1973, het begin van twee belangrijke financiële crisissen. Indien beide parameters stijgen is er naar analogie met het verleden een grote kans dat de markten omslaan waarbij een bodem mogelijks veraf kan liggen. Enige oplettendheid is dan ook aan te raden.

Volgens diverse analisten waaronder enkelen van Bank of America is de combinatie van een stijgende goudprijs samen met een stijging van obligaties een trend welke nauwkeurig opgevolgd moet worden. In het verleden waren zowel de crash van 1973-1974 en Black Monday in oktober 1987 het resultaat hiervan. Dit na een trend die ongeveer drie maanden aanhield om vervolgens de markten door elkaar te schudden.

Waar de goudprijs opvallend genoeg daalde na het aantreden van Trump als president van de Verenigde Staten is het edelmetaal opnieuw aan een stijging bezig. Het opwaartse potentieel is hoger dan velen verwachten door de onstabiele financiële situatie op de achtergrond.

Ondanks de hoge koersen op dit moment en het euforische nieuws dat de beurzen het goed doen blijft er een sluimerend gevaar op de loer liggen. Namelijk de enorme schuldenberg waarop de gehele wereldeconomie momenteel gebouwd is.

Met stijgende rentes in aantocht waarbij de Verenigde Staten het voortouw neemt kan dit ervoor zorgen dat deze enorme schuldenberg geactiveerd wordt. Dit echter in negatieve zin waarbij een rentesneeuwbal, een gevreesd gegeven uit de jaren ’80 opnieuw schering en inslag zal worden.

Binnen de Eurozone is dit probleem nog veel problematischer waarbij tal van landen het hoofd nu reeds amper boven water kunnen houden, dit met een historisch lage rente en tal van financiële ondersteuningen. Onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Griekenland en België zullen in dat geval hun begrotingen verder zien ontsporen.

Afgaande op berichten van de Amerikaanse FED zijn er het komende jaar vermoedelijk een drietal renteverhogingen gepland. Ook binnen de Eurozone zal de rente langzaam opgedreven worden onder druk van Duitsland zal is dit op zijn vroegst eind 2017, begin 2018 het geval. Hoe hoger de beurzen blijven noteren, des te groter de crash kan worden bij een volgende crisis.

Bronnen:

http://www.cnbc.com