Rabobank zien EU verbrokkelen

De Europese Unie staat aan de rand van de afgrond en dus staan we allemaal te dansen op een vulkaan. Aan het woord zijn de topeconomen van Rabobank. Zij vinden dat het met de huidige EU rampzalig loopt. Het einde van de euro nadert. Maar een Nexit (red: uitstap Nederland uit de Europese Unie) zou dramatisch zijn voor de economie, zo klinkt het.

In een interview met de Telegraaf klinken economen Barbara Baarsma en Wim Boonstra bijzonder somber: “De Europese Unie dreigt aan besluiteloosheid ten onder te gaan. De regeringsleiders schuiven alle netelige kwesties voor zich uit. Dat zal uiteindelijk leiden tot het uit elkaar vallen van de EU.”

Volgens de Rabobank-analisten is de Brexit een voorbode van een verdere verbrokkeling van zowel de EU als de muntunie. De eurocrisis lijkt terug van nooit te zijn weggeweest. Er moet drastisch gehandeld worden volgens Rabobank.

Zo zou bij een afbrokkeling van de EU er werk gemaakt moeten worden van een Europa van 2 snelheden, waarbij een kopgroep verder en dieper integreert terwijl de overige landen er losser blijven aanhangen. Zo zou er onder andere een kerngroep gevormd moeten worden met de Noordelijke eurolanden.

Het opbreken van de EU wordt, althans volgens de economen Baarsma en Boonstra, te vaak door populistische partijen voorgesteld als een positieve ontwikkeling. “Burgers mogen niet het beeld voorgespiegeld krijgen dat het niks kost om de EU op te breken.”

Rabobank waarschuwt dan ook voor een Nexit-scenario. Weliswaar is blijven doormodderen, zoals we vandaag doen, op langere termijn geen oplossing maar een uitstap van Nederland uit de euro en EU is dat evenmin.

Volgens RaboResearch zouden de kosten voor Nederland, om uit de EU te stappen, veel hoger liggen dan voor het Verenigd Koninkrijk. Het VK is namelijk nooit lid geweest van de muntunie en daardoor ondervinden de Britten minder schade van het verlaten van de EU dan Nederland.

“Europa kost geld”, stelt Wim Boonstra. “Maar hoe wij omgaan met Europa, bepaalt hoe veel geld het ons gaat kosten.” Volgens recente peilingen is vandaag de dag minder volk in Nederland voorstander van een Nexit-scenario.

Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam in September 2016, via een bevraging, tot de vaststelling dat 20% voor een Nexit is (2016), tegenover 24% in 12015. Twee jaar geleden vond 39% van de Nederlanders de EU een goede zaak, in 2016 steeg dit percentage naar 46%.

Die cijfers maken duidelijk dat ‘aanmodderen’ waarschijnlijk de komende jaren van toepassing blijft. De Nederlander vindt namelijk bij meerderheid dat EU-lidmaatschap geen goede zaak is, maar terzeldertijd wil het overgrote deel niet uit de EU stappen.

Kortom: De Nederlander is als een horecabezoeker die steeds naar hetzelfde restaurant terugkeert maar wel aanhoudend klaagt dat het eten ondermaats en duur is.

Rabobank, Executive Finance, NOS, Telegraaf