Schäuble blijft ECB-beleid op korrel nemen

De druk om de Euro sterker te maken blijft de laatste weken aanzwellen. Onder meer Trump haalde dit aan maar ook in Duitsland zelf wordt de druk opgedreven door onder meer Wolfgang Schäuble welke hiermee ingaat tegen het huidige ECB-beleid.

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble is reeds geruime tijd op ramkoers met de ECB. Deze ECB wordt onder meer verweten dat de Euro te laag gehouden wordt en er te weinig wordt omgekeken naar de Noordelijke landen. Dit ergens terecht aangezien bij de oorsprong van de Euro werd vastgelegd dat dit een sterke munt moest zijn naar analogie van de toenmalige Duitse Mark.

Met de aankomende verkiezingen in zowel Duitsland als Frankrijk in het verschiet is het dan ook te verwachten dat de situatie zal verharden tussen beide landen waarbij Duitsland in de beste positie staat om zijn slag thuis te halen.

Onder meer de lage intrest die momenteel aanwezig is in de Eurozone en de inflatie-gerichte politiek is een doorn in het oog van de Duitsers. Deze zijn als de schrik voor inflatie, een gegeven wat in de oorlogsjaren voor enorme armoede zorgde in Duitsland.

Strikt genomen is de rente in de Eurozone te laag voor diverse landen waaronder kernland Duitsland. Ondanks deze te lage rente heeft Duitsland zich uitstekend kunnen profileren in deze rol waarbij het land de export sterk deed stijgen door de uitmuntende competitiviteit ten opzichte van de andere Eurolanden en grootmachten zoals de Verenigde Staten.

Daarbovenop slaagde Duitsland erin om de overheidsschuld te heronderhandelen waarbij over het algemeen negatieve rentes moeten betaald worden de komende decennia. Hierdoor verdient het land aan zijn schuld in tegenstelling tot naaste concurrenten. Er is een begrotingsoverschot waardoor deze ook verder daalt dit in combinatie met een enorm surplus op de handelsbalans waardoor het economisch voor de wind gaat voor de Duitsers.

De komende jaren zal deze positie nog verbeteren door het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk waardoor Duitsland als enige economische grootmacht overblijft in Europa. Enkel Italië, Frankrijk en Spanje hebben nog enige economische waarde. Helaas hangen deze alle drie aan het infuus van de ECB als patiënt waarbij Duitsland als dokter bepaalt hoe lang en hoeveel bloed er nog mag gegeven worden.

Indien op een bepaald moment de balans teveel overslaat in het nadeel van de Duitsers is het niet ondenkbeeldig dat er een ware revolutie zal gebeuren waarbij de Eurozone in elkaar klapt door het vertrek van de Duitsers in plaats een vertrek van Italië of Frankrijk. In tegenstelling tot deze landen kan Duitsland wel uitstekend overleven, mede door de goede banden met buurlanden zoals de Benelux, Oostenrijk, Zwitserland of Denemarken.

Hierdoor kan het een mini-unie gevormd worden waarbij de diverse economieën wel op een zelfde niveau zitten. Een gegeven wat binnen de Eurozone helaas nooit het geval zal worden.

Bronnen:

http://www.cnbc.com