Aftrek hypotheekrente: winst voor overheid

In Nederland is in de vorige jaren zwaar gediscussieerd over de zogenaamde ‘hypotheekrente-aftrek’. De maatregel zou te duur zijn. De kosten voor de overheid dalen sinds kort sterk. Dit komt niet zozeer door het aanpassen van de aftrek zelf, maar wel door de politiek van extreem lage rentes.

Moest de hypotheekrente-aftrek wel blijven bestaan? ‘Ja’, vonden de meer rechtse en liberale partijen. De aftrek steunt Nederlanders in het verwerven van een eigen woonst. In een tijd van hoge belastingdruk mag een aftrekpost als deze wel blijven bestaan, zo klinkt het.

‘Neen’, zo oordelen de meer linkse en progressieve partijen. De maatregel bevoordeelt de rijken en zorgt mee voor een hogere inflatie op de vastgoedmarkt waardoor de prijzen sterk stijgen.

In de afgelopen bestuursperiode is aan de hypotheekrente-aftrek al gemorreld. Het toegekende voordeel moet, volgens de overheid, doorheen de tijd afgebouwd worden. De maatregel zou te veel kosten en onhoudbaar zijn geworden.

Wat blijkt uit de cijfers? De kosten van de hypotheekrente-aftrek als maatregel nemen inderdaad af. Maar dit komt niet zozeer door grote ingrepen vanwege de overheid. Wel komt dit door de lage rentestanden.

“Door het herstel van de huizenmarkt en de forse toename van het aantal verkopen als gevolg daarvan, zijn de laatste jaren veel nieuwe hypotheken tegen de lage rente afgesloten.

De totale hypotheekschuld steeg volgens de Nederlandse Bank weliswaar van 397 naar 419 miljard, maar mede door de lage rentes leidde dat niet tot een stijging van de kosten voor de aftrek.”

Er wordt aanzienlijk minder hypotheekrente afgetrokken door de Nederlandse bevolking. Onder andere doordat – naast de lage rentes – ook steeds meer kopers een deel van hun huis betalen via spaargeld.

Het minder aftrekken van de hypotheek is een meevaller voor de overheid. In plaats van een kostprijs voor de staat van zo’n 11,8 miljard euro op jaarbasis, is dit bedrag vandaag 40 procent gedaald tot een kostprijs van zo’n 7 miljard.

Zelfs als de rentes in de toekomst zouden stijgen, duurt het nog een tijdje vooraleer dit effect weer negatief doorwerkt op de Nederlandse begroting.

Bron: Elsevier – Economie