Belgische begroting minder slecht. Frankrijk ontspoort

De Europese Commissie heeft de overheidsfinanciën van de verschillende EU-lidstaten nog eens onder de loep genomen. Opmerkelijk is de verbetering van de cijfers voor België. Frankrijk staat er echter steeds slechter voor en dat zal er met een economisch linkse Premier, niet op gaan beteren.

Uit de tabel van de EU-commissie blijkt dat Frankrijk opnieuw op het strafbankje mag gaan plaatsnemen. Het tekort op de begroting zou tegen volgend jaar oplopen tot -3,1 procent/BBP.

Pijnlijk is dat uitgerekend de Eurocommissaris Pierre Moscovici – op enkele weken van de Franse verkiezingen – zijn landgenoot én partijgenoot François Hollande (PS) dit nieuws mag komen brengen.

De overheidsuitgaven blijven in Frankrijk toenemen, zo tonen de cijfers aan. Dit terwijl het land al jaren gebukt gaat onder een zwaarlijvige staat, die meer dan 50% van de totale economische grootte omvat.

In de voorgaande jaren (2010-2016) liep het overheidstekort terug van -6%/BBP naar -3%/BBP. Het is tekenend voor de omnipotente overheid en het gebrek aan flexibiliteit in het Franse systeem, dat Frankrijk blijft hangen met haar begroting op een tekort van 3 procent.

Dit komt omdat structurele maatregelen al die jaren uitbleven – waardoor ook het tekort op de lopende begroting niet teruggedrongen werd. Er moet ook niet gehoopt worden op verbetering indien Marine Le Pen (Front National) de verkiezingen wint.

Le Pen mag dan wel als ‘radicaal rechts’ beschouwd worden door veel media, op economisch vlak is haar programma ‘radicaal links’. Indien Le Pen wint dan zal het tekort en de overheidsschuld alleen verder oplopen.

Vraag is hoe geloofwaardig François Fillon is als kandidaat voor de centrumrechtse partij Les Republicains. Fillon voert campagne met een economisch liberaal programma, gericht op groei, afslanking van de overheid met het terugdringen van de bureaucratie en meer flexibilisering.

Uit ervaring is echter gebleken dat rechtse kandidaten van Les Republicains, eens aan de macht, hun stoere praat inslikken en een centrumlinkse koers varen.

Voor België was er wel goed nieuws. Het tekort zou teruglopen van -3% naar -2,2% van het BBP. De overheidsschuld zou in verhouding wel veel minder zakken: van 106,8% naar 106,5% (in BBP-termen).

De staatsschuld blijft hallucinant hoog. Het Planbureau in België schat trouwens dat de begroting toch sterker in het rood zal gaan, dan de Europese Commissie nu aangeeft in haar cijfers.

Bron: The Financial Times, ec.europa