Belgische christendemocraten en liberalen willen ons arm. Nederlandse christendemocraten en liberalen niet.

In het Europees Parlement zijn er 8 verschillende politieke fracties. Ideologisch zijn deze groepen minder homogeen dan vaak wordt gedacht. Dat werd deze week duidelijk toen zowel de Vlaamse liberalen en christendemocraten voor een extra Europees belastingsysteem stemden, terwijl de Nederlandse collega’s tegen waren. Simpel gesteld: De Vlamingen zijn dom, de Nederlanders niet.

Het beestje heeft een naam. ‘Budgetary capacity for the Eurozone’. Simpel gesteld: Het Europees Parlement onderzoekt de wegen waarlangs het nog extra geld uit uw zakken kan kloppen.

Bedoeling is om een extra fiscale/budgettaire pot met geld aan te leggen, die schokken in de muntunie moet opvangen wanneer het met de euro en de banken weer mis loopt. Of, anders gezegd: er moet wéér geld in een fonds gestopt worden, waarbij Noord- en West-Europa mag flappen tappen om het Zuiden boven water te houden.

Het fonds komt bovenop de al bestaande reddingsfondsen zoals het ESM. België en Nederland staan hierin reeds voor miljarden garant. Maar, het houdt dus niet op. De nieuwe begrotingscapaciteit moet tot 7 procent van het Europees BBP gaan omvatten, zo berekenden economen. Een hele smak geld dus.

Momenteel zijn ze er nog niet uit in Brussel of Europa zelf extra belastingen mag heffen om het potje te vullen (bijvoorbeeld via Eurobonds), of dat er een extra financiële lijn komt vanuit de lidstaten, waarbij de landen de belastingen verhogen en vervolgens het geld doorstorten aan de EU. Feit is dat dit hele idee krankzinnig is.

En, zoals steeds mogen politici verantwoordelijk gehouden worden voor hun gedrag. Hierbij dus de lijst van welke politici voor dit extra transfertfonds stemden in het economie- en budget-comité.

Merk op dat de Vlaamse christendemocraten en liberalen pro zijn, terwijl de Nederlandse collega’s van VVD en CDA dit voorstel niet zien zitten.

Pro (48): Lieve Wierinck (Open Vld), Tom Vandenkendelaere (CD&V), Paul Tang (PVDA), Bas Eickhout (GroenLinks)
Contra (28): Sander Loones (N-VA), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Cora Van Nieuwenhuizen (VVD), Esther De Lange (CDA), Auke Zijlstra (PVV)