Rusland talmt met beloofde privatiseringen, maar nationaliseert gretig

Rusland is een raar land. Sinds een jaar of tien staat de privatisering van de grote staatsbedrijven bovenaan op de politieke agenda, maar komt het er nooit van.

Het zit de CEO’s van die bedrijven nu zo hoog dat ze openlijk revolteren tegen het talmen van Poetin. Zij lopen immers heel wat lucratieve contracten mis die de internationale machtspositie van deze entiteiten, en dus Rusland, kunnen verstevigen en gevoelig uitbreiden.

Poetin en de meerderheid in de Doema hebben dan weer een grote schrik dat buitenlandse investeerders zeggenschap krijgen in strategische Russische bedrijven, zoals Rosneft, Gazprom, de staatsrederijen en de nationale spoorwegen.

In schril contrast daarmee staat de sluipende nationalisering van de alcoholproductie, die medio 2016 in gang werd gezet. Het de facto Russische staatsbedrijf Rosspirtprom heeft 61% van alle nationale alcoholproductie in handen, en het is de uitdrukkelijke bedoeling van het bedrijf om dat naar 100% op te trekken.

De regering hielp Rosspirtprom een handje in december 2016 door de verkoop van producten met meer dan 25% alcohol te verbieden, officieel om redenen van volksgezondheid.

De echte reden: particuliere Russen maken samagon, een huisgestookte sterke drank met ongeveer 30 à 40% alcohol. Voor de productie van vodka, met meer dan 80% alcohol, zijn complexe destillatieketels nodig die veel te duur zijn voor particulieren. Die stokerijen zijn nu quasi allemaal in handen van de staat. Door het verbod van december worden kleine private spelers dus helemaal van de markt gespeeld door Rosspirtprom, die zich via complexe wetgeving en heel wat privileges makkelijk uit de verbodsbepalingen van wurmen.

Bron: The Moscow Times, Interfax

Foto: Karl Baron