Geldmarktfondsen zijn ramp

Spaarboekjes brengen niets op, door de extreem lage rentes. Over zichtrekeningen moeten we het al helemaal niet hebben. Monetaire fondsen zijn ‘hot’ dezer dagen en toch is hun rendement negatief. Dit zal ook gevolgen hebben voor de pensioenspaarpotten die worden aangelegd.

Het is een opmerkelijk fenomeen: Spaarders die hun geld aanhouden op spaarrekeningen die zowel nominaal als in reële koopkrachttermen, niets opbrengen. Spaarboekjes puilen uit. De idiote Belg spaart gewoon nog meer, om het verloren rendement te compenseren.

Wie had gedacht dat ook institutionele beleggers dezelfde fouten zouden maken? Heel wat pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken miljarden en miljarden euro’s om te beleggen in monetaire fondsen waarvan het rendement de inflatie niet benadert.

In heel wat gevallen zit het rendement gewoon onder nul!

Geldmarktfondsen zijn goed voor 1200 miljard euro in Europa. Verwacht wordt – met de ‘money market fund union’, ‘capital market union’ en ‘banking union’ die de Europese Unie opbouwt – dat dit bedrag in de komende jaren nog verder zal aandikken.

De meeste geldmarktfondsen leggen negatieve rendementen voor, zo weet De Tijd. Niet alleen op één jaar, maar ook op drie jaar ligt het gros van de rendementen onder nul. Amper de helft van de monetaire fondsen kan op 5 jaar (!) een rendement voorleggen dat net niet negatief is.

Het ‘beste’ geldmarktfonds op 5 jaar – KBC Int EUR Medium – heeft een rendement van 1,26%. Zelfs dit fonds slaagt er dus niet in om de koopkracht op gelijk niveau te houden, aangezien de inflatie in België (en Nederland) boven 1,50% zit.

C+F Euro Cash C (-0,90%), KBC Spectrum Currencies (-0,74%) en Piazza AXA IM Cash (-0,64%) zijn de slechtst presterende geldmarktfondsen op 1 jaar. Enkel Accent ShTm Bd (+1,29%) en Parvest Enh Cash 6 Mths C (+0,29%) boeken een positief resultaat (op 1 jaar bekeken).

Rampzalige toestand dus. Ook omdat pensioenspaarfondsen en verzekeraars massaal geld blijven pompen in deze fondsen. Dat wreekt zich op de langere termijn.

Het is voor bijvoorbeeld pensioenfondsen onmogelijk om hun gegarandeerde rendementen/rente na te komen in de toekomst, wanneer zij blijven kiezen voor dit soort van idiote producten.

Het enige voordeel dat verbonden is momenteel aan monetaire fondsen, is de flexibiliteit. Die is bijna dezelfde als bij een spaar- en zichtrekening; en investeerders willen nu eenmaal flexibiliteit.

“Een monetair fonds geeft een combinatie van veiligheid, risicospreiding en liquiditeit”, aldus Menno van Eijk (NN Investment Partners). Kan best zijn, maar rijk zult u er allerminst van worden. In tegendeel!