China blijft inzetten op economie en globalisme

Bij het hervormen van de Chinese regering lijkt president Xi Jinping volop in te zetten op het economische aspect. Xi volgt hiermee de eerdere koers die het land is in geslaan als economische grootmacht.

Met drie aangekondigde promoties afgelopen vrijdag probeert Xi Jinping zijn macht uit te breiden in de aanloop van het 19e congres van de Communistische Partij in het najaar. De economie is een topprioriteit voor de Chinese president welke diverse economische problemen moet zien opgelost te krijgen.

Onder meer de economie herstructureren en gezond maken is van het allergrootste belang om de 21e eeuw niet te hypothekeren. Het land kent volgens officiële cijfers een gezonde groei maar in de praktijk is deze voornamelijk afkomstig van zogenaamde zombiebedrijven. Deze bedrijven zijn zwaar gesubsidieerd om te overleven en zouden in een zuiver kapitalistisch systeem al lang ten dode opgeschreven zijn.

Ook de stijgende schulden van het land welke onder meer gebruikt werden om de groei te handhaven kunnen op termijn een reëel gevaar inhouden voor de financiële situatie van China. De Chinese overheid is zich wel degelijk bewust van het gevaar en probeert dan ook in te grijpen al is dit een riskante onderneming.

Waar China decennia geleden amper meespeelde is dit de afgelopen 20 jaar snel gewijzigd. Zowel politiek, financieel als militair is het land een supermacht geworden waardoor ingrijpende wijzigingen in de economie in de gehele wereld effect hebben.

De relaties met concurrent Amerika zijn ondertussen gedaald tot onder het vriespunt. Op geopolitiek vlak stijgt de Chinese macht snel waarbij onder meer tal van eilanden werden gecreëerd in zee om de Chinese invloedssfeer uit te breiden. Ook op economisch vlak is het land oppermachtig, een gegeven wat ook de Verenigde Staten meer en meer in het defensief dringen. Een groot aandeel van de Amerikaanse schuld is onder meer in handen van China.

Hierdoor kan het land de Verenigde Staten onder druk zetten, een gegeven wat echter nooit in volle openheid zal erkend worden. Het feit dat Trump echter de scherpe toon reeds afzwakte toont aan dat er wel degelijk meer aan de hand is dan een gedwongen vriendelijkheid.

Xi Jinping is dit moment echter een stabielere factor dan de Verenigde Staten welke onder het beleid van Trump het protectionisme hoog in het vaandel voeren. China daarentegen wil de voordelen van het globalisme blijven doorvoeren en toont een grotere openheid dan vroeger. Het huidige Chinese beleid is dan ook toe te juichen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com