Volkscongres China van start

Bij de opening van het Chinese volkscongres schoof premier Li Keqiang enkele economische doelstellingen naar voor, zoals een groei van 6,5 procent, het vermijden van financiële bubbels en het liberaliseren van de wisselkoers van de yuan.

Het Chinese volkscongres werd zondag geopend met een toespraak van de premier die al meteen enkele doelstellingen naar voor schuift. Het congres praat 10 dagen lang over de toekomst van China met ruim 3000 parlementsleden.

Hierbij even de belangrijkste elementen die Keqiang aanhaalde:

  • Dit jaar zou China een economische groei van 6,5 procent moeten halen. Dit is ongeveer gelijk aan wat economen voor het land voorspellen en iets lager dan vorig jaar, wanneer het BBP van het land met 6,7 procent toenam. China wil vooral minder afhankelijk worden van de export en de binnenlandse consumptie aanwakkeren. De Chinese groei viel ietwat terug in kracht de laatste jaren maar is nog altijd aanzienlijk hoger dan wat we in de Westerse wereld kennen. Met een groei van 6,5 procent en een stevige binnenlandse economie kunnen we nog moeilijk spreken over het stilvallen van de Chinese groeimotor…
  • China is ook op haar hoede voor financiële bubbels. “De risico’s die het Chinese financiële systeem bedreigen, gevoed door speculatieve zeepbellen en de stijging van de schulden zijn beheersbaar, maar me moeten extreem waakzaam blijven voor de opbouw van de gevaren,” aldus de premier. China kampt meer en meer met probleemkredieten en obligaties die niet worden afgelost. De schuldgraad van de bedrijven moet omlaag. Het land lijkt op haar hoede voor financiële crisissen.
  • Een inflatie van 3 procent wordt nagestreefd…
  • net als een begrotingstekort van 3 procent.
  • De wisselkoers liberaliseren. Tot nu toe hield China de koers van haar munt, de yuan, stevig in de hand.
  • De monetaire stimulus zal duidelijk voorzichtiger worden en de kredietverlening strenger.
  • Overcapaciteit zal aangepakt worden. De staalsector is hier kampioen in. Zij dumpen trouwens goedkoop staal op de buitenlandse markten.
  • De bedrijfswereld moderner maken en doen hervormen en innoveren, zowel staats-als privébedrijven.

De premier was er wel van overtuigd dat de Chinese economie robuust is en de risico’s beheersbaar.

Impliciet verwees Keqiang naar de politieke risico’s wat Donald Trump betreft.

Bron: De Tijd, AFP, Bloomberg

Foto: Feng Li, Getty Images