Dit is belangrijkste reden waarom olieprijzen nooit meer recordniveau zullen halen

De olieprijzen maakten de laatste maanden een stijging door dankzij het OPEC-akkoord omtrent een productiebeperking. Speculanten speelden hier gretig op in wat de prijs nog verder deed stijgen. Het ziet er echter naar uit dat deze zelfde speculanten nu de hoop opgeven op een verdere stijging.

De olieprijzen zijn volgens energiespecialisten opnieuw klaar voor een daling na de stijging van de afgelopen maanden. Hoge handelsvolumes onderstrepen dit nog meer waarbij het duidelijk is dat grote bullish posities worden gesloten.

Een prijsdaling tot 20% behoort tot de mogelijkheden waardoor de OPEC-landen opnieuw onder een kritieke prijsgrens zullen gaan om hun begrotingen op orde te krijgen. Olie is altijd een grondstof geweest waarin speculanten een grote rol spelen. Ook hier is dit een deel van de verklaring van de recente prijsstijgingen.

Een structurele reden voor het gebrek aan een verdere stijging is echter de schalie-industrie. Door de recente prijsstijging is het namelijk terug rendabel geworden om delen van de schalie-velden terug te activeren. Bij een nog hogere prijs worden meer en meer schalie-velden in gebruik genomen waardoor het aanbod blijft stijgen. De vraag daarentegen kan en zal nooit aan een zelfde snelheid blijven stijgen waardoor de prijs niet meer kan stijgen tot recordhoogtes zoals jaren geleden.

Daarbovenop zijn fossiele brandstoffen niet meer de toekomst waardoor de vraag op middellange en lange termijn zal blijven dalen. Dit in combinatie met een te hoog aanbod zorgt niet enkel voor lagere opbrengsten voor diverse overheden maar zorgt ook voor geopolitieke verschuivingen.

Net deze geopolitieke verschuivingen zijn gevaarlijk voor de wereldeconomie. Landen in het Midden-Oosten slagen er al diverse jaren niet meer in om voldoende inkomsten te vergaren om de begrotingen te doen kloppen. Waar dit voorlopig nog enigszins binnen de perken blijft zijn de migratiestromen die de komende jaren kunnen ontstaan van een andere grootteorde dan de huidige. Dit door toenemende armoede en de hopeloosheid van de bevolkingen welke vroeger vele zaken gratis of goedkoop kon verkrijgen.

In landen zoals de Verenigde Staten is ook het oprukkende populisme deels te verklaren door de armoede in staten waar vroeger een bloeiende olieindustrie aanwezig was. Ook de autonijverheid dreigt de komende jaren een nieuwe dreun te verkrijgen in de Verenigde Staten door het halsstarrig te blijven vasthouden aan de fossiele brandstoffen. Trump slaagde er reeds in om dit ongenoegen van de armer worden bevolking in deze staten te mobiliseren wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij president werd van werelds belangrijkste economie.

De lage olieprijzen zijn tevens een reden voor de lage inflatie in onze streken. Het schuldniveau blijft hierdoor relatief gezien te hoog welke op zijn beurt andere zaken op de spits zal drijven. Dit toont helaas aan dat een te lage olieprijs helaas meer een zegen dan een vloek is. Hierbij echter vermeldend dat dit geen tijdelijk fenomeen is waardoor overheden wereldwijd hier voldoende rekening moeten mee houden.

Bronnen:

http://www.cnbc.com