Tweede poging Schotse onafhankelijkheid

Het stond in de sterren geschreven maar vandaag werden de plannen concreter. De Schotse premier wil een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. De Schotten stemden tegen een brexit en op deze manier wil de deelstaatregering de mogelijkheid geven weer tot de EU toe te treden.

In juni vorig jaar kozen de Britten tegen alle verwachtingen in voor de brexit, een uitstap uit de Europese Unie. Premier Cameron stapte op en werd opgevolgd door partijgenoot Theresa May.

Morgen zou de Britse premier het zogenaamde ‘artikel 50’ inroepen om officieel de onderhandelingen en het proces voor uittreding uit de Unie te starten. Dat zou volgens schattingen om en bij de twee jaar duren. De uitstap zou heel wat economische gevolgen kunnen hebben. Er moeten nieuwe handelsverdragen worden opgesteld en de Europese Unie zal het de Britten waarschijnlijk niet makkelijk maken, al was het maar om een voorbeeld te stellen.

Na de onderhandelingen, en als alle voorwaarden bekend zijn, zou de premier van deelstaat Schotland, Nicola Sturgeon, haar volk graag de mogelijkheid geven om toch bij de Europese Unie te blijven door zich onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk te stemmen in een nieuw referendum. Dat zou er dus moeten komen tegen eind 2018 of begin 2019.

Volgende week zal ik de toestemming vragen aan het Schotse parlement om met de Britse regering de details te bespreken over artikel 30, de procedure die de mogelijkheid schept om een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren.

In 2014 vond er al een referendum plaats maar toen wou 55 procent graag het Verenigd Koninkrijk behouden. Nu liggen de zaken misschien anders. De Schotten zijn in meerderheid voorstander van de Europese Unie. 62 procent van hen stemde in juni tegen een exit.

Toch staat niet iedereen in Europa te juichen om een mogelijk toetreden van een onafhankelijk Schotland. Dat zou immers andere volkeren, die zich graag zouden afscheuren van het moederland, kunnen aanmoedigen. Zo is er bijvoorbeeld Catalonië in Spanje.

Bronnen: De Tijd, Financial Times

Foto: PA, express.co.uk