Hoe een crisis bij Dole Foods blockchaintechnologie een boost kan geven…

Essentieel om een aandeel juist naar waarde te kunnen schatten is dat je exact weet hoeveel aandelen er in omloop zijn. Maar de cijfers die bedrijven publiceren zijn niet altijd juist!

Een rechtszaak die eerder dit jaar werd aangespannen legde een aantal problemen bloot in de manier waarop aandelen geregistreerd worden.

Problemen die tot grote discrepanties kunnen leiden in de cijfers die het bedrijf publiceert en de werkelijke hoeveelheid aandelen!

Problematisch, want als je niet weet met hoeveel andere mensen je de winst van een bedrijf moet delen, dan is het onmogelijk om een eerlijke prijs te bepalen.

Aandeelhouders van Dole Foods, gekend voor zijn blikjes ananas, spanden een rechtszaak aan tegen het bedrijf.

Hieruit bleek dat er 12 miljoen méér aandelen in omloop waren dan het bedrijf toegaf. 32% meer aandelen! Stel je voor! Wat de exacte reden is blijft onduidelijk.

Feit is dat dit vaker voorkomt dan gedacht. Het is enkel dankzij de rechtszaak dat deze verkeerde registratie van aandelen aan het licht kwam.

Maar er zijn oplossingen voor dit probleem. En de rechter vermeldde er zelfs één expliciet: de blockchaintechnologie.

De technologie die bekend werd dankzij de digitale munt bitcoin, kan dit en heel wat andere problemen oplossen.

Een blockchain kan voor een transparante registratie van aandelen zorgen. Alle transacties met een bepaald aandeel blijven immers permanent bewaard.

De transparantie zal ook manipulatie door shorttraders moeilijker maken en zorgen dat de juiste mensen interest betaald worden voor het uitlenen van hun aandelen.

Het zal ook onmogelijk worden om aandelen van beleggers uit te lenen zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn.

Ook zal de registratieproces veel vlotter verlopen. Nu gaat het nog om verschillende dagen eer een aandeel werkelijk op de naam van de koper wordt gezet, dat kan met een blockchain teruggebracht worden tot enkele minuten.

Enkel voordelen dus! Voor de eerlijke belegger dan toch.

Tot nu toe hebben nog maar weinig bedrijven met deze technologie geëxperimenteerd. De webwinkel Overstock is het bekendste voorbeeld.

Zij voerden in december vorig jaar hun eerste aandelentransacties op een blockchain uit.

Hopelijk zal het schandaal bij Dole Foods een boost geven aan deze technologie en ook andere bedrijven aanzetten om het voorbeeld van Overstock te volgen!

Bron: Coindesk
Foto: Mike Mozart