Beschikt Europa weldra over eigen monetair fonds?

We kennen allemaal het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een VN-organisatie voor internationale samenwerking op monetair gebied, bestrijding van financiële crisissen en kredietverlening voor staten met betalingsproblemen. Zulke organisatie kan ook op Europees niveau worden toegepast, dat is alvast het voorstel van de Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem en de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble.

Zowel Dijsselbloem als Schäuble zijn ervan overtuigd dat de oprichting van een Europees Monetair Fonds noodzakelijk is. Het past ten eerste perfect in het plaatje van meer Europa en meer samenhang tussen de eurolanden. Ten tweede kan het fonds in de toekomst worden aangesproken voor lidstaten die het financieel moeilijk hebben en hun schulden niet kunnen afbetalen.

Op dit moment bestaat er al een dergelijk systeem, een soort van Europees noodfonds dat gebruikt wordt om landen uit de nood te helpen als ze financieel kopje onder dreigen te gaan. Enkele jaren geleden, tijdens de eurocrisis, werd er massaal beroep gedaan op dit European Stability Mechanism.

De bedoeling is om het ESM om te vormen naar een Europese Monetair Fonds, dit fonds zal dan noodleningen verstrekken wanneer nodig maar zal ook de ‘macht’ hebben om probleemlanden hervormingen op te leggen die nodig zijn om de financiën op orde te brengen.

Op dit moment fungeert de Europese Centrale Bank, door middel van het European Stability Mechanism, als geldschieter voor eurolanden die in de problemen zitten. Volgens Dijsselbloem voelt het ECB zich niet op zijn gemak als geldschieter in noodgevallen.

Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de Europese Commissie, maar beide organisaties spenderen liever hun tijd en energie in andere zaken, vandaar het idee om een monetair fonds op te richten.

Dit fonds zal de taak van de troijka op zich nemen en kan meer gericht handelen omdat het zich dan volledig kan bezighouden met probleemlanden in nood.

Wolfgang Schäuble is voorstander van het idee, volgens hem is de Europese Unie het beste wat Europa ooit is overkomen. Door dergelijk fonds op te richten, zullen landen meer met elkaar verbonden zijn en dat draagt bij tot de Europese integratie.

Bronnen: Marketupdate, RTLZ

Foto: European Parliament – Flickr