Marges Europese banken nog steeds in gevarenzone

De Europese Centrale Bank waarschuwt de Europese banken opnieuw dat de marges dringend moeten stijgen, dit met behulp van structurele aanpassingen van de huidige businessmodellen. Enkel op deze manier kunnen toekomstige uitdagingen op een gezonde manier aangepakt te worden.

Het is reeds een langer gekend probleem dat de Europese financiële sector nog steeds in de gevarenzone aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse concurrenten welke terug grote winstmarges laten noteren alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Het grote verschil tussen beide continenten is de nog steeds zwakke economie in Europe waarbij deze daarbovenop nog steeds moet ondersteund worden door de Europese Centrale Bank. De rente staat nog steeds op een historisch dieptepunt waardoor ook hier amper marges bestaan.

Een lichtpuntje volgens de ECB is echter wel dat de Europese banken nu grotere kapitaalbuffers hebben dan jaren geleden waardoor financiële tegenvallers makkelijker moeten kunnen opgevangen worden. Helaas zijn er enkele van deze financiële tegenvallers nu reeds gekend waardoor deze kapitaalbuffers mogen sneller dan verwacht moeten aangesproken worden.

De Brexit is uiteraard één van de meest gekende waarbij de financiële gevolgen nog steeds onduidelijk zijn. Ongeacht de onderhandelingen zal dit een zekere impact veroorzaken op de Europese banken. Enkel de grootte van dit probleem is nog niet gekend. Dit mogelijks in combinatie met de politiek welke gevoerd zal worden door de Britse overheid. Het Verenigd Koninkrijk kan opteren om zichzelf als een belastingparadijs in de markt te plaatsen waardoor de concurrentie nog kan aangewakkerd worden.

Andere scenario’s waardoor de Europese banken opnieuw in de problemen kunnen komen zijn onder meer de nog steeds heersende Griekse crisis, de Franse en Duitse verkiezingen en het structurele Eurozone-probleem. Waar de Franse en Duitse verkiezingen uiteraard nog geen zekerheid geven omtrent de toekomst zijn de Griekse crisis en de Eurozone-problemen zaken welke wel al gekend zijn.

Elk van deze problemen moet aangepast worden vooraleer er terug rust kan komen in de (Europese) financiële sector. Zonder stabiliteit, groeimogelijkheden en een geherstructureerde Eurozone kunnen de Europese banken de noodzakelijke marges niet vergroten. En zodoende blijven de Amerikaanse concurrenten alle kansen aangrijpen om hun voorsprong uit te bouwen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com