Belgische werknemers nog steeds duur

Belgische werknemers zijn na Denemarken de duurste van Europa. Cijfers van Eurostat wijzen op een loonkost van ruim 39 euro per uur. De buurlanden zijn heel wat goedkoper al werd de kloof net iets kleiner.

Een Belgische werknemer kost de werkgever gemiddeld 39,20 euro per uur. Alleen Denemarken is nog duurder af en onze buurlanden zijn een stuk concurrentiëler. In Frankrijk verdient men 35,60 euro per uur, in Nederland is dat 33,30 euro en in Duitsland ten slotte  33,00 euro gemiddeld.

De kloof werd iets kleiner na verschillende maatregelen van de overheid (indexsprong en lastenverlagingen) en de stijgende lonen in Duitsland. Het land geniet van een stevige economische groei wat hogere lonen rechtvaardigt.

Onze concurrentiepositie blijft door de hogere kosten wel onder druk staan. Onze te exporteren producten zijn duurder.

De maatregelen van de regering zijn dubbel. Indexering van de lonen zorgt voor het op peil houden van de koopkracht wat op zijn beurt de consumptie op peil houdt, de economische groei en de inflatie. Anderzijds snijden hogere lonen in de concurrentiekracht. Belgische werknemers aannemen wordt minder aantrekkelijk en kan zorgen voor een lagere werkgelegenheid, een hogere werkloosheid.

Bedrijven focussen op productiviteit ter compensatie. Dit verhoogt dan weer de druk op mensen.

Bronnen: Kanaal Z, Eurostat

Foto: visitflanders.com