Schotland en Californië werken samen om klimaat te redden

De overheid van Californië en de Schotse overheid hebben besloten om samen te werken ten voordele van het klimaat. De overeenkomst werd maandag getekend door de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon en de gouverneur van Californië Edmund G. Brown.

Met het akkoord wil men de uitstoot van broeikasgassen verlagen met 80-95% onder het niveau van 1990. Beide deelstaten zijn sterke voorstanders van klimaatbescherming, dit ondanks hun hogere hiërarchische overheid.

Waar de Schotse deelstaat slechts een beperkt aantal inwoners heeft is dit voor Californië een ander verhaal. Deze is de grootste deeleconomie van de Verenigde Staten en telt ongeveer 40miljoen inwoners. De inwoners van Californië stemmen over het algemeen ook progressief en maakten reeds duidelijk dat een strenge milieuwetgeving van kracht zal blijven in hun staat. Dit ondanks de inspanningen van Trump om dit ongedaan te maken.

Californië heeft geografisch enorme mogelijkheden voor het opwekken van milieuvriendelijke energie en maakt hier dan ook volop gebruik van. Er zijn vergevorderde plannen om tegen 2030 de helft van de elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen, dit voornamelijk door zonne-en windenergie. Eveneens zal het verbruik van voertuigen met 50% moeten dalen binnen de 15jaar.

Schotland daarentegen kan vooral gebruik maken van windenergie (en golfenergie op langere termijn). Het wil hiermee de rest van het Verenigd Koninkrijk overtuigen dit spoor te volgen. In Londen werden er ondertussen plannen gemaakt door burgemeester Sadiq Khan om de pollutie verder te verminderen.

Vanaf 2019 zullen de normen aangescherpt worden waarbij alle dieselvoertuigen ouder dan 4 jaar en de voertuigen op benzine ouder dan 13 jaar een taks moeten betalen. Deze zal 12,50 GBP bedragen per dag om het gebied binnen te rijden. Ook zal dit gebied uitgebreid worden vanaf 2021 om een grotere impact teweeg te brengen. Vanaf 2020 zal dit nog verder uitgebreid worden naar zware voertuigen zoals bussen en vrachtwagens. De taks voor deze voertuigen zal waarschijnlijk 100 GBP /dag bedragen.

De cijfers spreken voor zich omtrent de pollutie in een grootstad als Londen. Bijna 9500 mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen van luchtpollutie in deze grootstad alleen. Ook andere grootsteden zoals Madrid, Parijs en Athene plannen gelijkaardige acties om dieselvoertuigen uit de steden te bannen tegen 2025.

Volgens cijfers van het WHO (World Health Organization) sterven jaarlijks 3 miljoen personen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtpollutie. Dit heeft een zware economische impact waardoor landen als China wel degelijk maatregelen nemen om dit tegen te gaan. De plannen van Trump om dit alles niet aan te pakken gaan dan ook lijnrecht in tegen de economische principes op langere termijn. Ook binnen Europa wordt dit op een verschillende manier aangepakt.

Waar de Scandinavische landen bijna helemaal zullen overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie binnen enkele jaren is dit in Frankrijk of de Benelux nog lang niet het geval. Nochtans is de economische return op termijn hoger dan de investeringen. Helaas haalt deze economische logica het nog veel te weinig in klimaatbesprekingen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com