V.S.A. bestempelt China dan toch niet als ‘manipulator’

Tijdens de verkiezingscampagne van Donald J. Trump werd er voortdurend gehamerd op de vermoedelijke Chinese wisselkoersmanipulatie. Maar volgens het langverwachte halfjaarlijkse Treasury report doet de Trump-administratie afstand van deze aantijgingen en spaart zijn handelspartner China (en andere landen) van het label ‘wisselkoersmanipulator’.

De Verenigde Staten van Amerika stellen zich hiermee soepel op ten opzichte van de eerdere ‘beschuldigingen’ aan het adres van onder andere, maar voornamelijk, China. Volgens het halfjaarlijks rapport zou er dus geen enkele handelspartner van de V.S.A. schuldig zijn aan koersmanipulatie maar dat wilt niet zeggen dat de Trump-administratie zich hier bij neerlegt.

Je zou denken dat de spanningen sinds de vernieuwde handelsrelatie tussen de V.S.A. en China verminderd zijn, maar toch zullen de Verenigde Staten van Amerika hun voornaamste handelspartner in de gaten blijven houden door middel van een ‘monitoring list’, dat geldt ook voor Duitsland, Zwitserland, Japan en Zuid-Korea.

Uit het rapport blijkt wel dat China bepaalde acties heeft ondernomen die invloed hebben gehad op de waarde van de yuan, het zorgde voor een verstoring op het globale handelsplatform en de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De Chinese export werd aantrekkelijker gemaakt door een goedkopere yuan en volgens het rapport gingen er ook U.S. jobs verloren door de waardedaling van de Chinese munt omdat investeerders en bedrijven meer geïnteresseerd waren in goedkopere Chinese arbeidskrachten.

Trump beloofde tijdens zijn campagne om vanaf dag één maatregelen te nemen tegen dit soort van praktijken maar hij geeft China nu een tweede kans omwille de recente inspanningen die het land heeft geleverd om de waarde van de yuan terug op te krikken.

Maar anderzijds ook door de nieuwe handelsvoorwaarden en de ‘samenwerking’ die nodig is tegen de dreigingen vanuit Noord-Korea.

De V.S.A. blijft zijn handelspartners nauwgezet opvolgen volgens drie pijlers die overigens werden opgesteld door voormalig president Obama, namelijk bilaterale handel ter waarde van 20 miljard of meer, twee procent van het BBP moet komen van aankopen in een vreemde valuta en een globale lopende rekening die minstens 3 procent van het BBP uitmaakt.

Bronnen: SBS, EconomicTimes, CNBC

Foto: PublicDomainPictures – Pixabay