Commerciële ruimtevaart niet enkel meer zaak van Westerse bedrijven

Net als de commerciële luchtvaart wordt ook de commerciële luchtvaart gedomineerd door Westerse bedrijven waarbij SpaceX, Virgin Atlantac en Blue Origin enkele bekende namen zijn. In de toekomst zal de concurrentie echter snel toenemen door Aziatische bedrijven wat voor de consument enkel goed nieuws betekent.

Niet enkel de bedrijven in Europa en de Verenigde Staten zien in de ruimte een volgende industriële revolutie. Ook de Aziatische tegenpolen waaronder Japan en China zetten hoog in op de commerciële ruimtevaart, een nog grotendeels onontgonnen industrietak met een immense waarde.

Enkele minder gekende bedrijven zijn onder meer PD Aerospace (Japan) en Kuang-Chi Science (China). Waar deze op dit moment nog geen concurrentie betekenen voor SpaceX (Elon Musk) of Virgin Atlantic kan dit in de toekomst wel veranderen.

Eén van de te verwezenlijken zaken voor de consument in de nabije toekomst is het aanbieden van ruimtereizen. Voor enkele miljoenen Euro’s op dit moment is alles mogelijk maar deze prijs zal naargelang het aantal aanbieders dalen tot een betaalbare prijs. De CEO van PD Aerospace hoopt de prijs in het volgende decennium reeds te kunnen laten zakken tot slechts 3600 USD, een betaalbare prijs voor de gewone mens.

Dit alles lijkt een extreem toerisme te zijn, wetende dat de armoede in de wereld nog niet is uitgeroeid. Ironisch genoeg is net dit toerisme in combinatie met de enorme vraag naar grondstoffen een gouden combinatie. Door de stijgende vraag worden er meer investeringen vrij gemaakt voor de commerciële ruimtevaart welke binnen het volgende decennium ook andere industrietakken zal binnendringen.

De vraag naar grondstoffen is een eeuwig probleem waarbij het aanbod nooit aan de vraag voldoet. Diverse mijnbouwbedrijven kijken dan ook volop naar de ruimte om zodoende een nieuwe industriële revolutie te starten (met bijhorende inkomsten). Aangezien dit grotendeels gebruik maakt van dezelfde technologische innovaties gaan beide industrietakken dan ook hand in hand.

Deze “early adopters” kunnen er dan ook voor zorgen dat de ruimtevaart zich kan ontwikkelen tot een volwaardige industrietak waarvan alle consumenten rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel van verkrijgen. Door het uitbreiden van het aanbod van grondstoffen kan ook de levensstandaard van de wereldbevolking aanzienlijk verbeterd worden waardoor ook de extreme armoede kan uitgeroeid worden. Dit enerzijds door een grotere (goedkopere) hoeveelheid grondstoffen en anderzijds het ontstaan van nieuwe technologische innovaties.

Bronnen:

http://www.cnbc.com