Dudley en Goldman Sachs blijven close

John Crudele van de New Yok Post betrapte in 2011 William Dudley, president van de New York Fed, voormalig hoofdeconoom bij Goldman Sachs en lid van de G30, op het ontmoeten met Wall Street kopstukken terwijl dat eigenlijk niet zou moeten kunnen.

Dudley had met alle gemak vertrouwelijke informatie kunnen doorspelen naar deze mensen.

Met het ontslag twee weken geleden van Jeffrey Lacker – President van de Richmond Federal Reserve – omdat hij zogezegd de geheimhoudingsregels heeft geschonden, is het natuurlijk de vraag wat Dudley mogelijk heeft doorgespeeld naar eerder genoemde kopstukken.

Lacker’s conversatie met de analist van het bedrijf Medley, de reden waarom hij ontslag heeft genomen, was niet tijdens de zogeheten “blackout periode” van de Fed, een week voor de beleidsmeetings waarin er niet in het openbaar gepraat mag worden.

Dudley daarentegen heeft wel verschillende Wall Street mensen ontmoet in verschillende blackout periodes.

John Crudele van de New Yok Post gaf in januari 2011 dan ook aan:

Tenzij hij en zijn gasten tijdens die meetings zwijgend en uitdrukkingsloos tegenover elkaar zaten, mag het een goede kans heten dat er iets zou kunnen worden afgeleid uit de opmerkingen van de president van de New York Fed

Zo had Dudley op 11 maart 2009 een informele meeting met Jan Hatzius, toenmalig hoofdeconoom van Goldman Sachs. De zogenaamde blackout periode van de Fed was tussen 10 en 18 maart.

We mogen Dudley dus op zijn blauwe ogen geloven dat daar geen monetaire beleidszaken besproken werden.

Toen Dudley in 2014 aan de tand gevoeld werd door senator Elizabeth Warren aangaande de reputatieschade die de Fed door de jaren heen heeft geleden zei hij het volgende:

De Federal Reserve zal haar regulerende taken over de financiële sector alsook de toezichthoudelijke taken blijven verbeteren. We begrijpen het risico wanneer wij ons werk slecht uitvoeren of wanneer wij te close zijn met betrokken firma’s waarop wij toezicht houden.

We werken hard om deze risico’s te vermijden, ook proberen wij zo eerlijk, gewetensvol en zo effectief mogelijk te zijn. Natuurlijk zijn we niet perfect. We kunnen niet elke fout herstellen die een financiële instelling maakt en ook wij maken soms fouten

Sindsdien zit hij nog geregeld om tafel met Goldman Sachs executives, zo mogen we concluderen uit zijn lidmaatschap aan de G30.

Bronnen: Forbes, New York Post, G30

Foto: Flickr