Verkiezingen in Frankrijk zondag: Frexit of redding Europese Unie/Eurozone?

Manager Director Christine Lagarde van het IMF waarschuwt zowel politici als de financiële wereld voor de aankomende Franse presidentsverkiezingen komende zondag. Bij deze eerste stemronde kan de extreem-rechtse Marine Le Pen deze winnen waardoor de financiële wereld opnieuw op zijn grondvesten kan daveren.

De langverwachte verkiezingsstrijd in Frankrijk gaat dit weekend zijn eerste ronde in waarbij kandidaat Marine Le Pen een grote kans op een overwinning heeft aldus analisten. Afgaande op peilingen zal er vermoedelijk een tweede ronde volgen. Het gevaarlijke aan dit alles is echter de mate waarin Le Pen een overwinning zou behalen. Indien dit op een zeer overtuigende manier zou gebeuren dan staat de toekomst van zowel de Europese Unie als de Eurozone op het spel.

Decennia geleden werd het beginsel van de Europese Unie opgericht tussen grootmachten Duitsland en Frankrijk (en enkele naburige landen). Dit met een goede samenwerking in gedachten op nooit meer oorlogen mee te maken als tijdens het begin van de 20e eeuw. Door een goede en intense samenwerking zou dit risico sterk verkleind worden en kon men tevens de vruchten plukken van goede economische en politieke relaties. Samen met enkele naburige landen werd het begin van de Europese Unie opgestart welke in de loop der jaren een volwaardige politieke unie werd.

De as Duitsland-Frankrijk is sinds het begin van groot belang, waarbij jaren later nog als belangrijkere speler het Verenigd Koninkrijk bijkwam. Landen als Spanje en Italië zijn weliswaar grote lidstaten maar hebben nooit de economische en politieke macht gehad zoals Frankrijk of Duitsland. Waar het Verenigd Koninkrijk steeds een buitenbeentje bleef is de samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland enkel maar toegenomen met uiteindelijk zelfs het toetreden tot eenzelfde muntunie, de Eurozone.

Nu de onvrede in Frankrijk het afgelopen decennium sterk is toegenomen komen ook deze relaties onder druk te staan. Niet gericht tegen Duitsland maar eerder tegen de macht van het gehele Europese project. Hierbij komt uiteraard ook de Eurozone in het vizier, een muntunie die de schuld van vele begrotingsproblemen krijg. Dit terwijl vele financiële problemen door Frankrijk zelf op te lossen zijn maar door gebrek aan politieke daadkracht blijven bestaan.

Een overwinning van Le Pen zou, mits enkele bijkomende referenda, dan ook een Frexit in beweging kunnen brengen. Waar een Brexit reeds een politieke, juridische en logistieke nachtmerrie betekent zou dit voor een mogelijkse Frexit nog vele malen erger zijn. Zelfs in die mate dat zonder Frankrijk binnen Europa het gehele project zou kapseizen.

Uiteraard blijven diverse grote lidstaten over na een eventueel vertrek van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op economisch vlak daarentegen zijn de overige leden niet opgewassen tegen de olifant in de kamer, Duitsland. Niet enkel is Duitsland economisch, politiek en demografisch vele malen groter dan landen als Italië en Spanje maar ook landen als Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Denemarken zijn in grote mate afhankelijk van de Duitse politieke en economische beslissingen.

Zowel de Eurozone als Europa zijn op dit moment nog één groot geheel door de aanwezigheid van een precair evenwicht tussen de diverse grootmachten. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk plaatste de verhoudingen reeds op scherp tussen het meer liberale Duitsland en het conservatie Frankrijk. Waar het Verenigd Koninkrijk ook meer de liberale zijde bekleed binnen Europa heeft dit het evenwicht reeds doen wijzigen.

Een vertrek van Frankrijk zou echter betekenen dat de overige lidstaten volledig afhankelijk worden van de Duitse financiële en politieke wil. Of liever gezegd, genieten van de Duitse discipline in het geval van Italië, Spanje, Griekenland of Portugal.

Noodgedwongen zou een uitstap van Frankrijk uit de Europese Unie (en Eurozone) betekenen dat Duitsland uit eigen belang ook moet opstappen om zijn economie te redden. Belangrijke handelspartners zullen dan ongetwijfeld volgen waardoor op wereldvlak enorme financiële en politieke bewegingen zullen plaatsvinden.

Indien dit scenario gebeurd zal er dan ook een machtig economisch blok bijkomen met Duitsland als kernland, dit omringd door arme Zuiderse lidstaten als bufferzone tussen het Afrikaanse continent met enorme migrantenstromen en het rijke Noorden.

Alvast bang afwachten wat de komende verkiezingen zullen geven, maar afgaande op de afgelopen jaren is alles mogelijk (Brexit, overwinning Trump, etc…).

Bronnen:

http://www.cnbc.com