Hoe nuttig zijn converteerbare obligaties?

Converteerbare obligaties bestaan al vele jaren. Toch is er maar weinig enthousiasme bij het publiek voor deze producten. Onbekend maakt onbemind, blijkbaar. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit soort obligaties? Een overzicht!

Convertible bonds zijn een vorm van leningen die kunnen worden omgezet in een vooraf bepaald aantal aandelen van hetzelfde bedrijf. Firma’s die met hoge schulden kampen worden hier (gedeeltelijk) van verlost, door hun obligaties om te zetten in aandelen.

De conversieprijs, oftewel de prijs waartegen de obligatie kan worden omgezet in aandelen, staat op voorhand vast en wordt niet beïnvloed door het koersverloop van het onderliggende aandeel. Die conversieprijs wordt meestal uitgedrukt als de nominale waarde van de obligatie gedeeld door het aantal aandelen waarop de houder recht heeft bij uitoefening van zijn conversierecht.

Bij automatisch converteerbare obligaties heeft de belegger de keuze tussen conversie of terugbetaling van de obligatielening, maar de conversie moet verplicht gebeuren op een vooraf bepaalde datum. Wel krijgt de belegger de keuzemogelijkheid van vervroegde conversie.

Het mooie is dat convertible bonds de belegger dus de zekerheid van een obligatie bieden en het winstpotentieel van een klassiek aandeel. Het beste van twee werelden dus.

Heel wat analisten geloven dat op termijn convertibles een rendement halen dat vergelijkbaar is met dat van aandeel, maar met de helft minder volatiliteit.

Toch zijn er aan deze producten ook, zoals bij elk financieel product, enkele nadelen verbonden. De rentevergoeding die de belegger geniet, ligt lager dan het rendement op gewone obligaties en hoewel er een secundaire markt bestaat, is de verhandelbaarheid van convertibles meestal vrij beperkt.

Bron: KBC, Trends