Waar vloeit uw geld naartoe?

De Federale Regering stuurt haar begroting bij waar nodig. Het voorstel om een begrotingsevenwicht te bekomen in 2018 is van tafel en verplaatst naar 2019. De problemen gaan echter dieper en zijn groter dan de politiek laat uitschijnen. Dat vandaag al 20% van alle belastingen naar enkel pensioenen gaat, zegt alles.

De Belgische begroting blijft een probleem. Of het tekort nu -2,5%, -2,7% of -3% van het BBP bedraagt, doet in essentie weinig terzake. Het grote probleem is dat de overheid structureel, jaar op jaar, een pak meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt.

Die situatie resulteert in een overheidsschuld die boven 100% van het BBP zit. Vaak wordt gesteld dat de hoge staatsschuld geen probleem zou zijn. De rentes zijn laag en dus is het goedkoop voor overheden om bijkomend te lenen en schulden af te betalen.

Dat is een foute voorstelling van zaken. De rentes zitten vandaag op een bodemtarief, en toch betalen we vandaag al meer geld aan de afbetaling van de staatsschuld dan aan tal van andere uitgaveposten zoals mobiliteit en werkloosheid.

De rentelasten vandaag bedragen 5,6% van alle overheidsuitgaven. Als op termijn de rentes stijgen dan gaat ook de rentesneeuwbal weer rollen, met alle dramatische gevolgen van dien.

De grootste uitgavenposten zijn de pensioenen (20%) en de gezondheidszorg (14%). Door de vergrijzing die in de komende jaren zich doorzet, zullen deze uitgaven alleen verder stijgen.

Op het moment dat de vergrijzingsgolf toeslaat zal ook de kost (rentelasten) van de overheidsschuld aandikken. Al die zaken samen maken onze budgettaire toestand meer dan zorgwekkend.

Waar kan er bespaard worden? Om te beginnen kan de overheid een stuk efficiënter werken. Er is een grote overhead. Dat tonen eenvoudige vergelijkingen aan:

De Belgen betalen een pak meer om de overheid te laten functioneren, dan de inwoners in Duitsland en Nederland. Zelfs de Franse overheidsdiensten kosten, verhoudingsgewijs, minder.

Het innen van belastingen kost in België 1,15% van de opbrengsten, in Nederland is dat 0,95%.

Bron: De Tijd