Koreaans conflict zal wereldeconomie honderden miljarden Euro’s kosten

De toestand op het Koreaanse schiereiland is de afgelopen maanden snel verslechterd waarbij geen van de partijen op dit moment een oplossing voor het conflict ziet. Een echte nachtmerrie zou een conventionele oorlog vormen waarbij ook de wereldeconomie zware schade van zal ondervinden.

Indien Zuid-Korea daadwerkelijk onder vuur komt te liggen vanuit Noord-Korea dan zou naast de politieke en militaire impact, ook de financiële impact bijzonder hoog zijn. Alle grootmachten zijn op dit moment betrokken in het conflict waarbij het minste vonkje een grootschalig conflict kan ontketenen.

China en Rusland grenzen aan het gebied, de Verenigde Staten worden bedreigd door Noord-Korea en Zuid-Korea en Japan zijn rechtstreekse buurlanden. Hierbij is hoofdstad Seoul vlakbij de grens gelegen waardoor bij een grootschalig conflict deze stad ongetwijfeld grote schade zal oplopen.

Voor de wereldeconomie is Zuid-Korea van groot belang, voornamelijk in de elektronica, waardoor een conflict de prijzen gevoelig zal doen stijgen van tal van elektronische apparaten. Ook Japan, eveneens gekend voor een grote elektronica-industrie zal hierbij in de klappen delen.

Daarbovenop zal de wereldwijde handel schade en hinder ondervinden, in het bijzonder in het Aziatische gebied. Ook valt te verwachten dat een grootschalig conflict naast een hoge menselijke tol, ook een hoge financiële tol zal eisen. De Verenigde Staten zullen hierbij honderden miljarden dollars moeten besteden waardoor de schuldgraad sterk zal stijgen. Ook bestaat de kans dat de NATO in zijn geheel wordt meegesleurd waardoor ook andere partners bijkomende schulden moeten aangaan om deze oorlog te financieren.

De wereldwijde handel steunt op dit moment zwaar op het Aziatische continent waarbij 9 van de 10 grootste havens in deze regio te vinden zijn. Het transport van en naar Azië zal dan ook grote hinder ondervinden waardoor te verwachten valt dat er schaarste zal optreden in tal van sectoren. Het BBP van Zuid-Korea kan in het geval van een grootschalig conflict dalen met bijna 50% wat op wereldschaal bijna 1% van het totaal uitmaakt.

Schulden die zouden aangegaan worden tijdens het militaire conflict zouden tevens een belangrijke druk leggen op het financiële systeem. Niet enkel is er een enorm bedrag vereist om een mogelijke oorlog maanden vol te houden maar ook de eventuele heropbouw zal honderden miljarden dollars vereisen. Dit mogelijks conflict is niet te vergelijken met Afghanistan of Irak maar zou de inzet van honderdduizenden grondtroepen vereisen.

Daarnaast is de infrastructuur in Zuid-Korea van hoge waarde waardoor een heropbouw niet te vergelijken valt met deze in bijvoorbeeld Afghanistan. Indien de financiële steun voor de heropbouw in een zelfde grootorde ligt als deze in Irak en Afghanistan dan zou dit de schuldgraad van de Verenigde Staten doen stijgen met maar liefst 30%. Een gegeven wat ervoor kan zorgen dat de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten en de dollar kan doen wankelen.

Een recessie op wereldvlak is dan ook niet uitgesloten, dit nog losstaande van de menselijke tol die hierbij gepaard zou zijn. Een enorme hoeveelheid slachtoffers is te verwachten, dit mogelijks nog escalerend indien het conflict wordt uitgevochten met kernwapens… .

Bronnen:

http://www.cnbc.com