Moederschap en ondernemerschap: in dit land blijven jonge moeders niet bij de pakken zitten

Het is voor vrouwen niet altijd even gemakkelijk om een carrière met een gezin te combineren. Zelfs in het egalitaire West-Europa zijn werkgevers minder geneigd om veel middelen en vertrouwen te investeren in werknemers die gemiddeld 1.3 maal enkele maanden, (deels) doorbetaald uitvallen om te bevallen en het jonge kind te verzorgen.

Als gevolg daarvan tellen landen als Duitsland (14%) en Zwitserland (13%) bijzonder weinig vrouwelijke managers, ver onder het wereldgemiddelde van 24%. Dit zijn bovendien landen waar genderquota’s op z’n minst een draagvlak bij de bevolking lijken te hebben.

Landen als Brazilië (30%), Rusland (43%) en China (50%), waar genderquota taboe zijn, doen het beduidend beter. Zeer contra-intuïtief dus.

Er worden verschillende verklaringen voor het fenomeen gegeven. Een belangrijk nieuw argument dat opduikt is dat vrouwen in landen als Brazilië, Rusland en China zich meer moeten bewijzen ten aanzien van mannen, waardoor ze beter hun talenten ontwikkelen in Westerse landen, waar de rijkelijke sociale zekerheid veel incentives om uit te blinken uitdooft.

Vrouwen in deze landen zouden dus assertiever zijn. Dat zou ook kunnen verklaren waarom zoveel start-ups in Rusland door jonge moeders worden geleid.

Russische vrouwen zijn hoog opgeleid en verliezen geen jaar in de jonge volwassenheid aan de legerdienst, zoals hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Hierdoor kunnen ze vroeger ondernemen. Een job in de IT maakt het bovendien mogelijk om van thuis uit te werken. Dat zijn ideale omstandigheden om een gezin en werk te combineren. Je hebt je kind immers constant bij je op “kantoor”.

Russische vrouwen kiezen dus innovatieve jobs waardoor ze carrière en gezin beter kunnen combineren, terwijl Westerse vrouwen dezelfde jobs als mannen najagen en dus moeilijker werk en gezin combineren.

Een wijze les voor Westerse vrouwen?

Bron: RBTH

Foto: wilvia