Aantal belastingcontroles gehalveerd

In de komende weken moet de jaarlijkse belastingbrief ingediend worden, hetzij per post hetzij via internet. Het aantal controles is de jongste tijd sterk afgenomen. Heel wat aangiftes werden hierdoor niet grondig onderzocht.

De belastingbrief wordt ieder jaar ingewikkelder om in te vullen. De Belgische fiscus verzint keer op keer meer codes en vakjes om in te vullen. Er wordt door de overheid gedweept met de online-applicatie ‘Tax on Web’, maar dat verandert niets aan het feit dat de Belgen verder fiscale slaven blijven.

In Nederland had de belastingsdienst eerder al een campagne op poten gezet onder de noemer ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Voor eenvoud moeten we alvast niet bij de Belgische fiscus zijn.

Vorig jaar kregen veel mensen, die recht hebben op een voorafgaandelijk ingevulde en vereenvoudigde brief, niet de simpele versie in de brievenbus.

Uit cijfers blijkt dat de belastingsdienst in 2016 57.854 grondige controles uitvoerde aangaande de personenbelasting. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen. Dat geeft dus een kans van 0,8 procent op een grondige controle.

Opmerkelijk is dat het aantal grondige controles de afgelopen jaren sterk gedaald is. In 2013 waren er nog 111.582 grondige controles op de personenbelasting, of dus bijna dubbel zo veel.

Verklaring ligt volgens de vakbonden bij FOD Financiën aan het feit dat het aantal controleurs is afgenomen. De directie van de FOD Financiën nuanceert en stelt dat heel veel controles nu geautomatiseerd gebeuren via allerlei filters.

“Het aantal controles is dus niet altijd de relevantste parameter om de pakkans te berekenen”, aldus Hans D’Hondt, topman bij de overheidsdienst Financiën.

Bron: Moneytalk, Trends, De Standaard