Euro-clearing niet meer in Londen?

Wat moet er gebeuren met de City in Londen tijdens en na de Brexit-onderhandelingen? De Europese Commissie wil euro-clearing vanuit het Verenigd Koninkrijk schier onmogelijk maken. Maar is uitwijken naar Frankfurt of Parijs wel een optie?

Of de Brexit er in 2019 komt, valt nog af te wachten. De weg ligt de komende jaren nog vol met obstakels die het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kunnen bemoeilijken dan wel onmogelijk maken.

Sinds de financiële crisis maakt de Europese Centrale Bank zich druk over het proces van euro-clearing dat in het financiële hart van Engeland plaatsvindt. Deze ‘vereffenings-huizen’ zijn de EU een doorn in het oog.

Dagelijks wordt tot wel 900 miljard euro vereffend in Londen, door middel van clearing. Dat is 75% van alle derivaten die gedenomineerd zijn in euro wereldwijd.

De euro-clearing vanuit Londen zou de stabiliteit van het eurosysteem en de EU ondergraven, zo stelde de ECB jaren geleden. Die analyse wordt nu in de Brexit-debatten opnieuw herhaald.

De ECB wordt bijgetreden door de Europese Commissie. Het is niet toevallig dat de Commissie nu opnieuw hier de focus op legt.

Het is duidelijk dat de EU-commissarissen wraak willen voor de democratische keuze die het Britse volk in juni 2016 gemaakt heeft. Lees: de financiële sector in Londen moet er aan, als het van de EU afhangt.

Afgelopen week stelde Commissaris Dombrovskis, vice-president van de Europese Commissie die ook gaat over de financiële stabiliteit in de EU, dat de Europese kapitaalmarktunie versneld op poten gezet moet worden.

Als de plannen van de EU-commissie doorgevoerd worden, zou onder andere LCH Clearnet hiervan de dupe zijn, want volgens de EU ‘systemisch van aard’. LCH Clearnet is eigendom van de London Stock Exchange.

Maar, hoe realistisch is het dat alle euro-clearing vanuit Londen overgebracht wordt naar het Europese vasteland? Londen beschikt over grote schaalvoordelen die Frankfurt en Parijs niet hebben.

In hoeverre het gevecht en onzekerheid rond het proces van euro-clearing, tussen Frankfurt en Londen, in de komende jaren zal bijdragen aan meer financiële stabiliteit in de kapitaalmarkten, valt nog maar af te wachten…