Rusland slaagt er niet in economie tijdig te hervormen

Olie is een grondstof die de komende decennia steeds minder gebruikt zal worden. Desondanks deze sombere voorspelling slagen grote olieproducenten zoals Rusland en Saoedi-Arabië er niet in de broodnodige structurele hervormingen door te voeren om de economie meer te diversifiëren.

Rusland en Saoedi-Arabië, twee van de grootste olieproducenten ter wereld voelen de impact van de lage olieprijzen des te harder. Door het gebrek aan andere belangrijke exportproducten zijn deze in grote mate afhankelijk van de prijs van ruwe olie.

Door de opkomst van andere producenten zoals de Verenigde Staten is er een overaanbod op de markt gekomen welke niet meer onder controle staat van de OPEC. Hierdoor speelt volop de prijs van vraag en aanbod waardoor de prijs zwaar onder druk staat en landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië in de problemen komen met hun begrotingen.

Aangezien de kans quasi onbestaande is dat olie terug naar de 100 USD/vat zal gaan is het van het grootste belang dat de economie moet gediversifieerd worden in deze landen. Naarmate men hiermee wacht, zal het des te moeilijker zijn dit te verwezenlijken. Op dit moment zijn er nog voldoende eigen fondsen om andere industrietakken te doen openbloeien, binnen 10 daarentegen is dit een geheel ander verhaal.

De kans dat concurrenten deze olie-exporterende giganten steun zullen bieden na jarenlang enorme bedragen te hebben betaald aan hen is iets te optimistisch ingeschat. Naast olie bezitten deze landen (op Rusland na) amper over troeven om nog een rol van betekenis te spelen in de toekomst. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld kent amper toerisme door de strenge islamitische stromingen,  heeft geen andere grondstoffen, een kleine bevolking en problemen met diverse buurlanden. Rusland daarentegen bezit nog andere grondstoffen en grenst aan diverse buurlanden met een groeiende economie.

Een economie hervormen is in de praktijk echter niet eenvoudig. Het exporteren van grondstoffen bijvoorbeeld kan enkel gebeuren indien er voldoende vraag aanwezig is. Ook is het problematisch dat de begrotingen van deze landen afhankelijk zijn van de hoge volaliteit van de huidige olieprijzen. Een strikt begrotingsbeleid voeren is dan ook niet eenvoudig. Noorwegen kampt ook met deze zelfde problemen maar investeert deze inkomsten in een enorme staatsfonds. Hierdoor wordt het beleid niet onder druk gezet.

Een ander systeem om een land aantrekkelijk te maken voor investeerders is het devalueren van de munt waardoor de export naar het buitenland goedkoper wordt. Ook het verminderen van de corruptie en de aanwezige risico’s zijn factoren die investeringen aantrekken. Dit vereist in de meeste gevallen echter een volledige ommezwaai op politiek niveau welke nog moeilijker is dan de economische hervormingen. Zowel in het geval van Rusland als Saoedi-Arabië is de macht geconcentreerd rond enkele personen waardoor alle hervormingen worden tegengehouden. Ondertussen staat de tijd niet stil en zinken deze landen langzaam weg in een economisch moeras.

Bronnen:

http://www.cnbc.com