Waarom berichten onze media niet over deze belangrijke handelsoorlog?

Als ik oorlog zeg, dan zegt u wellicht Syrië. Als ik handelsoorlog zeg, dan zegt u wellicht Rusland en de EU. Maar weet u dat er nog een veel grotere handelsoorlog wordt uitgevochten?

China en India, respectievelijk de derde en vijfde economie ter wereld, zijn in een chaotische handelsoorlog gestort die elke week verder escaleert.

Sinds 2008 importeert India geen zuivelproducten meer uit China, na enkele schandalen met betrekking tot zware nalatigheden in de veiligheidsvoorschriften die in India tot tientallen, mogelijk honderden doden hebben geleid, voornamelijk kinderen.

Deze week werd het importverbod niet alleen met een jaar verlengd, maar ook nog eens uitgebreid. Nu mag ook geen Chinese chocolade en snoepgoed meer worden geïmporteerd.

Als voorwaarde om de sancties te versoepelen vraagt India dat China aantoont hoe het op voedselveiligheid controleert en wat de resultaten daarvan zijn. En daar knelt net het schoentje.

De Chinese voedselinspectie is incompetent of in het slechtste geval corrupt, en de becijfering gebrekkig en wellicht vervalst.

Al moet de beslissing van India enigszins worden genuanceerd. Het huidige regime probeert een protectionistische koers te varen en de domestieke zuivelmarkt zoveel mogelijk af te schermen van buitenlandse concurrentie.

De problemen uit 2008 zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot één Chinese zuivelfabriek en bijgevolg één regionale toezichthoudende overheid.

India is ’s werelds grootste producent van melk, én ’s werelds grootste groeier op de internationale zuivelmarkt. Voor de regering is het onbegrijpelijk dat die productie zich niet vertaalt in lage(re) zuivelprijzen.

De Indische zuivelproducenten kiezen er immers voor om hun goederen te exporteren in plaats van te dumpen op de eigen markt, om zo de prijzen stabiel (en relatief hoog) te houden.

Wellicht lost het probleem zichzelf op, zonder overheidsinterventie: volgens bepaalde schattingen zou de Indische vraag naar zuivelproducten de komende jaren met 36% stijgen, waardoor het interessanter wordt om zuivel aan te bieden op de eigen markt aan hogere prijzen.

Foto: U.S. Department of Agriculture

Bron: Indische overheid