Finland duwt het gaspedaal in: “Nord Stream 2 zal er komen”

Finland kende de afgelopen week een kleine regeringscrisis. Die werd op het laatste nippertje afgewend door een breuk in de rechtspopulistische partij Ware Finnen. Kort samengevat heeft de gematigde meerderheid van de partij de uittocht ingezet, nadat een radicale minderheid het leiderschap van de partij had gekaapt.

Nu de gematigde meerderheid zichzelf heeft georganiseerd in een nieuwe centrumrechtse partij, is de druk van de ketel.

Dat weerhoudt de Finnen er echter niet van om hun geopolitieke dwarsliggerspositie inzake Rusland te herzien.

Finland, zelf een kleine gasproducent, werkt al sinds medio jaren ’90 nauw samen met Rusland, nochtans een grote historische erfvijand.

Dat betekent onder andere dat Finland erg afhankelijk is van Russisch gas en Russische goodwill om het gas aan een prikje te verkopen en dat in de toekomst te blijven doen.

In het kader van het Europese energiebeleid, dat een soort Europese energie-autarkie probeert te bewerkstelligen, wil Brussel nu Helsinki overtuigen om haar goede verstandhouding met de Russen op te blazen. Daarom investeert de EU nu 190 miljoen euro in de bouw van de Baltic Connector-pijpleiding, die Europees (en Qatarees) gas via Estland naar Finland moet brengen.

Zo hoopt men dat de Finse gasmarkt diversifieert, en het aandeel van Russisch gas op de Finse markt verkleint, waardoor de vermeende politieke greep van Moskou op Helsinki zal verslappen.

Maar Finland is een groot voorstander van  Nord Stream 2, het nieuwe Russische pijpleidingnetwerk dat Russisch (en Fins) gas rechtstreeks via het Balticum naar Duitsland moet brengen, en op die manier de transitlanden in centraal- en Oost-Europa kan bypassen.

Deze week bevestigde de regering nog dat het volledig achter het project staat. Daarmee zet de regering in Helsinki dus Brussel het mes op de keel.

De Fransen, de Italianen, de Oostenrijkers en de Finnen zijn een groot voorstander van de pijpleiding. De eerste drie hebben belangrijke industriële spelers die betrokken zijn in de bouw ervan, terwijl Finland een operationele partner is.

Voor de bouwvergunning van de pijplijn heeft Gazprom toestemming nodig van de Europese Commissie, Rusland, Denemarken, Finland, Zweden, Duitsland en de Baltische staten.

De Baltische staten en Denemarken zijn nu de enige rechtstreeks betrokken lidstaten die dwars liggen in het dossier.

Foto: Michael W Andersen