Nederland: Wie veel verdient kan beter zelfstandige worden dan werknemer

België kent een taxshift. Bedoeling is om via belastingverschuivingen de lastendruk voor de brede middenklasse te doen zakken. Nederland moet hier ook werk van maken. Zelfstandige ondernemers worden fiscaal vaak over een kam geschoren, en dat heeft zware gevolgen.

Middenstanders behoorden klassiek tot de middenklasse. Door de modernisering van de economie en arbeidsmarkt is dat steeds minder het geval. Zelfstandig ondernemers behoren vandaag, heel vaak, juist niét tot de middenklasse.

Dat komt omdat er een hele boel zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) zijn bijgekomen. De aangroei betrof in Nederland meer dan 30%, in een decennium tijd. Het land kent vandaag meer dan een miljoen zzp’ers. Dit, terwijl de groep ondernemers met personeel stabiel bleef.

De groep zzp’ers is zeer divers. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 25 procent van de zelfstandigen zonder personeel behoort tot de 10 procent meest verdienende Nederlanders. Maar, aan de andere kant verdient 20 procent van de zelfstandigen minder dan 10.000 euro per jaar.

Voorbeelden tonen de grote verschillen in de praktijk aan: een thuiszorg-medewerker, op zelfstandige basis, verdient een pak minder dan een zelfstandige chirurg.

Terwijl de middenklasse onder werknemers stabiel blijft, groeit de groep zelfstandigen (zonder personeel) steeds verder uit elkaar. Dit heeft tot gevolg dat het voor de overheid moeilijk is om één fiscaal zzp-systeem uit te werken.

Weliswaar zijn regels momenteel gelijk. De fiscus zegt dat 7280 euro fiscaal afgetrokken kan worden en daarnaast nog 14 procent van alle overgebleven inkomsten. So far so good, zou je denken. Iedereen gelijk voor de wet.

De zzp’er moet echter zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen. Dat zijn zaken die vooral voor de zelfstandigen met laag inkomen zwaar doorwegen.

Het huidige systeem is dan ook vooral nuttig voor de hogere klasse. Wie als werknemer 150.000 euro per jaar verdient, betaalt de helft meer belasting dan wie als zelfstandige zonder personeel zich inschrijft. De belasting voor de zzp’er komt uit op 48.000 euro, terwijl dit voor de werknemer 74.000 euro bedraagt.

Het is dus nuttig om over te stappen naar het zzp-statuut, wanneer je als werknemer veel verdient. Zich vestigen als consultant en declareren pakt positief uit.

Het risico bestaat dat de overheid de fiscale voordelen van zzp-ers gaat terugschroeven, om de rijkere consultant meer te belasten. De kleinere zelfstandige zal hier echter verder de dupe van zijn. Of hoe het huidige systeem de kleine zzp’er op termijn uit de markt zal duwen.

Bron: Elsevier – economie