België kan Nederland niet volgen

Nederland wil binnenkort de vennootschapsbelasting verlagen tot 21 procent en de dividendbelasting afschaffen met het kersverse kabinet Rutte III. Ook de Belgische federale regering wil het tarief van de bedrijfsbelasting omlaag halen. De voordelen hiervan verzwakken echter door de agressiviteit van de (noorder)buren. 

Vele landen verlagen tegenwoordig de belastingtarieven op bedrijfswinsten. De Belgische federale regering zou graag de vennootschapsbelasting doen dalen van 33,99 procent naar 25 procent. Daarenboven komt er een verlaagd tarief van 20 procent voor winsten tot 100 000 euro. Tegen 2020 zou dit rond moeten zijn. Er wordt gesnoeid in de aftrekposten. Hiermee zou ons land concurrentiëler worden tegenover de buurlanden. Om dezelfde reden werden de lasten op arbeid verlaagd, in het kader van de taxshift.

Het doel is om ons land aantrekkelijker te maken voor investeerders en ondernemers. Echter, wanneer onze buurlanden ook volop maatregelen nemen vallen de plannen van de regering Michel in het water. We moeten wel mee met de stroom van belastingverlagingen maar echt concurrentiëler worden we niet.

De noorderburen overtreffen de Belgen. Ze komen met een voorstel tot een nieuw tarief voor de bedrijfsbelasting van 21 procent en slechts 16 procent voor winsten tot 250 000 euro.

Divindendbelasting

In België bedraagt de roerende voorheffing op dividenden maar liefst 30 procent. De laatste jaren werd dit tarief meermaals verhoogd.

In Nederland bedraagt het tarief slechts 15 procent. Daarvan kunnen de Nederlanders een deel terugvorderen via de belastingaangifte. Vanaf 2019 valt de taks volledig weg.

Investeringen in Nederlandse bedrijven worden zo nog interessanter.

Van Overtveldt

Voor minister van financiën Johan Van Overtveldt is het nu welletjes geweest qua belasting op vermogens. In de krant de Tijd lezen we volgende uitspraak van de minister:

Wij hebben stappen richting fiscale rechtvaardigheid gezet, maar we zitten – wat de oppositie ook moge beweren – qua lasten op kapitaal aan de top in Europa. En wat de roerende voorheffing betreft zitten we echt aan de limiet.

De minister wijst er wel op dat ook de taxshift, en de hiermee gepaard gaande lagere loonkosten, zeer belangrijk is in het kader van het verhogen van de competitiviteit.

Bronnen: De Tijd, Het Financieel Dagblad

Foto: ANP