Chinese private schuld grootste hypotheek op de wereldeconomie, aldus IMF

Het Internationaal Muntfonds IMF heeft een rapport klaar over de toestand van de Chinese economie. Dat rapport bevat een enorme waarschuwing.

Volgens het IMF zal de niet-financiële schuld (alle schulden van gezinnen en overheden min de schulden van de bancaire sector) in 2022 zo’n 290% van het BBP bedragen. Ter vergelijking: in 2016 was dat 235%.

In België bedraagt die ratio ongeveer 191%, in Nederland 222%. Enkel de Cyprioten en de Luxemburgers hebben in Europa meer non-financiële schulden dan de Nederlanders.

Op zich is dat geen probleem: als de economie stabiel blijft groeien en er geen spectaculaire monetaire fluctuaties verwacht worden de komende jaren is zo’n schuldgraad best draaglijk. Maar daar knelt natuurlijk het schoentje.

Chinezen hebben nog niet zo lang door hoe krediet werkt, en een grote Chinese credit crunch, een economische wake-up call, hebben ze daar nog niet in grote omvang gezien.

Chinezen denken dat de kredietbomen tot in de hemel reiken, waardoor hun niet-financiële schulden pijlsnel de hoogte in schieten. Sneller dan de economische groei kan volgen.

De Chinese economie koelt af, maar de krediethonger neemt enkel toe. Dat zal zich in de nabije toekomst wel moeten wreken.

De Chinezen kunnen zich voorlopig optrekken aan hun hoogwaardige assets, voornamelijk in de infrastructuursector, en stabiele cash flow die een voldoende buffer vormen tegen het gewicht van de opeisbare schulden.

Als de Chinese schuldenbom barst, kan dit leiden tot een gehele reset van het globale financiële systeem.

Foto: public domain, via Flickr