Renteverschil consumptief krediet binnen zelfde concern onredelijk

De ene lening is de ander niet, maar het verschil tussen de rentes die Crédit Agricole Group voor twee dezelfde soorten kredieten rekende voor één klant, dat was te groot, aldus klachteninstituut Kifid.

Het teveel aan betaalde rente zal de bank terug moeten betalen.

Grote stijging

Kredietverstrekkers mogen een variabele rente op een consumptief krediet verhogen, maar dit moet wel redelijk blijven.

Een verschil in bijna 6 procentpunt in rente voor twee verschillende consumptieve kredieten binnen eenzelfde concern is dit niet, aldus Kifid.

In bepaalde zaak sloot een consument in 2007 een doorlopend krediet af bij De Nederlandse Voorschotbank. Dat onderdeel is van de Franse bank Crédit Agricole.

Twee jaar later werd een doorlopend krediet afgesloten binnen Crédit Agricole zelf.

Vanaf 2011 tot 2015 zag de consument het renteniveau van dit krediet stijgen van 8,9 procent naar 10,6 procent.

BKR registratie

Als gevolg van miscommunicatie doet de kredietverstrekker begin 2010 een onterechte achterstandsmelding bij BKR.

Hierdoor kan de consument gedurende vijf jaren zijn krediet niet oversluiten, zoals blijkt uit een afwijzing van een concurrerende geldverstrekker.

Nadat de BKR-registratie is vervallen, blijkt dat de consument een krediet met een 5,9 procentpunt lager renteniveau kan krijgen.

Onverklaarbaar

De Geschilllencommissie constateert dat dezelfde consument binnen hetzelfde concern op hetzelfde moment bij de ene dochtermaatschappij een rente van 4,7 procent kan krijgen.

Daar waar een andere dochtermaatschappij 10,6 procent rente rekent.

Enig verschil in kredietsommen en condities leiden mogelijk tot een iets lager risicoprofiel, maar daarmee is een meer dan 100 procent hoger rentetarief niet voldoende verklaard.

Volgens Kifid heeft De Nederlande Voorschotbank niet kunnen uitleggen waarom dat renteverschil zo groot is.

Het klachteninstituut benadrukt dat kredietverstrekkers een variabele rente mogen verhogen, maar dan wel redelijkerwijs.

Niet de eerste keer

De zaak tegen de Nederlandsche Voorschotbank is niet de eerste waarbij een kredietverstrekker bakzeil haalt bij het hanteren van hoge rentetarieven.

Begin vorig jaar oordeelde Kifid dat ook Interbank een renteverhoging op doorlopend krediet moest terugbetalen.

Bron: Kifid, AM Web

Foto: Flickr