Hoe u niet moet beleggen

Elke belegger maakt fouten. Ook wij. Maar iedereen moet ze (durven) erkennen, eruit leren en ervoor zorgen om die fouten later niet opnieuw te maken. Zo kan men er doorheen de jaren naar streven om een betere belegger te worden.

Er zijn echter ook enkele belangrijke maar vrij eenvoudige basisregels. Deze basisregels zijn logisch, dus zal iedere belegger met gezond boerenverstand ze toepassen en zo de grootste fouten voorkomen.

Omdat het altijd comfortabeler is om te leren van andermans fouten, nemen we vandaag het voorbeeld van de Gemeentelijke Holding (GH), de belangrijkste aandeelhouder van Dexia.

Bij de GH hebben ze enkele van de meest logische basisregels van beleggen in aandelen geschonden. En wanneer men dit doet, is het normaal dat men daar vroeg of laat een zware prijs voor betaalt.

Wat volgt, zijn enkele van die basisregels, met een extra woordje uitleg. Al zijn we ervan overtuigd dat elke lezer van deze nieuwsbrief genoeg boerenverstand heeft en deze regels dus al jaren toepast…

Beleg niet met geleend geld

Beleggen met geleend geld is uiteraard uit den boze, dat doe je niet. Je gaat geen geld lenen om er vervolgens aandelen mee te kopen. We gaan u de cijfers en de details besparen, maar bij de GH gingen ze dus flink wat geld lenen (uiteraard bij Dexia) om aandelen Dexia bij te kopen.

Beleggen doe je integendeel met geld dat je voor een lange periode ─ en dat is minstens 10 jaar ─ niet nodig hebt en zelfs kunt missen. We zouden haast kunnen stellen dat het geld is waarvan u zich kunt permitteren om het te verliezen. Dat is natuurlijk niet het uitgangspunt of het doel, maar wel de meest conservatieve en veiligste mentaliteit.

Speculeer niet

Om het rendement van de portefeuille op te krikken, speculeerde de GH. Men schreef immers putopties op… Dexia. Men ontving zo weliswaar een premie, maar verbond zich ertoe om aan de uitoefenprijs (die lager ligt dan de beurskoers op het moment dat men de opties schrijft) bijkomende aandelen Dexia te kopen. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, zette men nochtans niet voldoende middelen opzij. Men gokte erop dat de koers van Dexia niet zou dalen.

De GH lapte dus de meest elementaire basisregels ─ niet met geleend geld beleggen en niet speculeren ─ aan haar laars. Dat zo’n vehikel dan voor een vereffening wordt geplaatst, is eigenlijk niet meer dan normaal. De GH zou het belang van steden en gemeenten moeten behartigen en beleggen zoals een goede huisvader. Het was in tegendeel een hefboomfonds dat er bovendien in slaagde om over de ganse lijn verkeerd te gokken en te speculeren.

Diversifieer

Dat de GH quasi uitsluitend in Dexia-aandelen belegde, is misschien geen gepast verwijt. Er zijn nog wel meer holdings die in slechts één bedrijf/dochter beleggen. Maar als men wil investeren om rendement te boeken (de GH ging er prat op om hoge dividenden uit te betalen) en niet om een dochtervennootschap te verankeren, is dat niet de juiste benadering. Tenzij men goed weet waar men mee bezig is, kan men beter diversifiëren door te beleggen in uiteenlopende bedrijven en sectoren. Dat de GH niet wist waar ze mee bezig was, is duidelijk.

Leer van deze fouten en maak ze vooral zelf niet.