Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Spaarrekening onder de 100.000 euro veilig?

Het is inmiddels voor de meeste spaarders wel duidelijk dat tegoeden boven de 100.000 euro niet langer veilig zijn.

Als je bank omvalt, wordt het “onverzekerde” deel gebruikt om de bank te redden.

Die boodschap lijkt goed doorgekomen.

Helaas concluderen spaarders dat bedragen beneden de 100.000 euro gegarandeerd zijn en daarmee perfect veilig.

Die 100.000 euro geldt dan ook nog eens per bank waardoor sommigen menen dat hun spaargeld spreiden over een aantal banken de oplossing is.

Maar is dat wel zo?

Uit een rapport van de ECB weten we het totaal aan “onverzekerde” rekeningen amper 4% van de totale rekeningen uitmaakt.

Valt daar genoeg te rapen om de gaten te dichten?

En gaan die grotere spaarrekeningen braafjes blijven zitten totdat ze geschoren worden?

Ik denk dat de grote fortuinen die ergens op een bankrekening geparkeerd stonden, ondertussen wel beseffen hoe laat het is en andere oorden opzoeken.

Om maar aan te geven dat de onverzekerde spaarrekeningen lang niet voldoende zijn om de banken solvabel te krijgen.

Me dunkt dat straks ook de rekeningen beneden de 100.000 euro aangesproken worden wanneer je bank weer eens een kapitaal nodig heeft.

Vergeet niet dat dit ook in Cyprus aanvankelijk de bedoeling was.

Of je moet geloven dat de overheid zich aan zijn woord houdt en bedragen onder de 100.000 euro waarborgt?

In het depositogarantiestelstel dat deze spaarrekeningen zogezegd waarborgt, zit momenteel minder dan 1 miljard euro.

Belfius heeft voor 70 miljard euro aan deposito’s en KBC zelfs 130 miljard euro.

Dat is samen 200 miljard euro aan deposito’s die gegarandeerd moeten zijn met een fonds van 1 miljard euro?

Uiteraard kunnen de tekorten altijd geleend worden maar met een overheidsschuld die boven de 100% zit, zien de financiële markten je komen.

Ierland heeft dat ook eens geprobeerd en stond enkele maanden later met uitgestoken hand bij Europa te bedelen.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.