Bitcoin: Econoom vs IT-er

Bitcoin is cryptocurrency, een digitale munt met als grootste kenmerk zijn technisch vernuft en de wijze waarop deze verstuurd wordt. Bij verhandeling is er op geen enkele manier een derde partij betrokken. Dit is uniek. De transacties gebeuren via een open-source software en in open-source community. Geen centrale planners, toezichthouders die vat kunnen hebben op zijn waarde, het voordeel volgens de IT-er.

Fiatgeld is een IOU “I Owe You” of een schuldbekentenis van de overheid. Het is de belofte van een centrale bank dat een munt een bepaalde waarde heeft.  Zij kunnen de waarde bijsturen en ze verandert naargelang de gezondheid van de economie. Het voordeel volgens de econoom.

Door de grote schuldenlast die landen verworven hebben en de economie die maar niet wil groeien komt het monetaire systeem in gevaar. De bijna enige mogelijkheid om hierop in te spelen is het bijdrukken van fiatgeld, in US is dat de QE “Quantetive Easing” van de Fed en in de EU momenteel de ABS “Asset Buy-back Securities” van de ECB die in werking is.  Zelfs negatieve intrest van de ECB en de mogelijkheid om nog meer bij te drukken passeren de revue. De commerciële banken fungeren in deze als satelliet van de centrale banken. Er kunnen nog grotere risico’s genomen worden. Sommige commerciële banken zijn zo groot geworden dat ze een TBTF(Too Big To Fail) status verworven hebben.

Het grote nadeel van bitcoin volgens de econoom is juist het grote voordeel volgens de IT-er.

Een monetair systeem gebaseerd op schuld of een systeem gebaseerd op onafhankelijkheid? Het establishment of de vrijheidsstrijder, de macht of de anarchist, de econoom vs de IT-er.

Onderwijs en diens brood men eet, spelen hierin een cruciale rol.

Centrale planners, landen en commerciële banken bekijken de evolutie van bitcoin met argusogen.  In België is er vooralsnog geen verbod op bitcoin, wel op afgeleiden.

Wordt vervolgd.