Mark O’Byrne: Dood van Goud als veilige haven is sterk overdreven

Met de huidige spanningen in het Midden-Oosten, Oekraïne, ebola, lage intrest, financiële crisis, het geld bijdrukken en de munt verzwakkingen zou je verwachten dat goud als veilige haven dienst doet. Dit vertaalt zich allerminst in de huidige prijs.

In 2008 tijdens de financiële crisis is goud $50 op 1 dag gestegen. De grootste stijging op één dag sinds 1980. In 1980 vertaalde de internationale spanningen zich ook in de prijs van goud. Het was een veilige haven. Zou de wereld nu zoveel veiliger zijn dan toen?

Tot 1980 was de handel in goud één op één verbonden met het echte fysische gele metaal ”real asset”. Omwille van beveiligingsredenen, het niet altijd hoeven te verhuizen van het goud door Londen, is door aangeven van de 5 edelmetaalbanken die ook de daily fixing prijs bepalen, overgegaan tot handel in papiergoud.

De inflatie barometer blijft tot op dit moment de belangrijkste indicator die de prijs van het goud bepaalt. De huidige lage prijs is te danken aan de dollar die versterkt en andere munten die blijven verzwakken. De stijgende dollar wordt gevoed door het economische herstel van de Amerikaanse economie. Het blijft afwachten of deze groei zich zal doorzetten, hier doet goud toch dienst als veilige haven. De inflatie en de verzwakking van de munten blijven de barometer.

De nog altijd aanhoudende verbroken link tussen het fysische metaal en de papiermarkt is de enige verklaring waarom dit zich niet vertaalt in een hogere prijs voor goud. De handel in de papiermarkt is honderd keer groter dan dat er werkelijk goud is. Dit is ook een verklaring waarom de internationale spanningen en financiële crisis zo weinig invloed hebben op de prijs.

Goud doet nog altijd dienst als de kanarie in de koolmijn. Een sterke goudprijs duidt op verzwakte munten. Veel markten worden deze dagen gemanipuleerd, dus de goud en zilvermarkt kunnen ook zeker gemanipuleerd worden. Het is aannemelijk dat de prijs van goud bepaald wordt door de ECB, de Fed of zelfs via hun satellietbank BIS(bank voor internationale betalingen).

China blijft grote hoeveelheden van het echte edelmetaal aankopen. Zij kunnen dit doen omwille van verschillende redenen. Het kan zijn dat ze hun goudaankopen zien als een compensatie voor de verzwakking van de dollar. Dit lijkt het meest logische, China heeft een enorm bedrag belegt in Amerikaanse staatsobligaties.

Het is waarschijnlijk dat toenemende internationale spanningen zullen leiden naar goud als veilige haven en dus hogere prijzen. De blijvende escalerende economische spanningen tussen de grootmachten uit zich meestal in oorlog. De geschiedenis heeft dit bewezen.

Het is aan te raden om een zekere percentage van uw portefeuille aan te houden in fysisch goud als verzekering. Het is de ideale hefboom en veilige haven tegen de financiële crisissen, internationale spanningen, terrorisme en oorlogen.

Koop fysisch goud en zilver ”The Real Assets”.

Bron: Goldcore