Ingenieur je bent ontslagen! Stielman kom er maar in.

Klaas Mulder is filosoof, docent en heeft een boek geschreven ‘pakkenproletariaat’. Hij geeft zijn visie op de samenleving in een interview met Peter Olsthoorn op intermediair.nl.

We moeten afstappen van de denkwijze dat hooggeschoolden de oplossing zijn. Er moet meer geconcentreerd worden op het ‘doen’, op zinvol werk. We kunnen met minder werk evenveel welvaart creëren.

Hij stelt dat Keynes afgedaan heeft. Het geloof dat de economie kan blijven groeien met geleend geld werkt niet. We lenen van de groeilanden en met dat geld gaan we bij hen producten kopen.

Er wordt gepredikt door professionals dat we moeten blijven gaan voor een kenniseconomie.  Hier kunnen we spreken van inteelt, ze spreken voor hun eigen winkel. Het zijn dezelfde professionals die voor verandering zouden moeten zorgen.

De volgende generatie zal een enorme prijs betalen voor de economische voorspoed die wij gekend hebben. We hebben ons laten foppen door jarenlang op de pof te leven. Dit is ten koste gegaan van het milieu en de haat van het Oosten hebben we in de plaats gekregen.

De groei die we gekend hebben is altijd tijdelijk geweest en nooit structureel. Welvaart wordt niet echt gecreëerd door elkanders klanten in te pikken. De diensteneconomie groeit wel, maar we worden er niet echt rijker van. Hier kan gesproken worden over kannibalisme in plaats van innovatie. Het voegt niets toe aan de economie. Het geleend geld wordt gewoon rondgepompt in de economie.

Onze economie is gebaseerd op geleend geld en verspilling van grondstoffen. In China daarentegen zien we dat de economie wel werkt. Ze creëren meerwaarde met hun grondstoffen, export en de strategische allianties die ze aangaan. Onze diensteneconomie is te groot en we verwachten teveel van de kenniseconomie, deze worden aangevuurd door nog meer nieuwe schulden.

Er moet meer waarde gerealiseerd worden met minder werk. Het is de meerwaarde die echt telt.Er kan probleemloos naar een 15-uren week worden overgeschakeld als er op meerwaarde gefocused wordt. Hij wil af van het kunstmatig creëren van banen. Met 30% minder arbeid kan er evenveel welvaart gecreerd worden. De keuzes moeten beter, wie doet welk werk.

De scholen zouden meer focus kunnen leggen op het stimuleren van de juiste studierichtingen. Er zullen meer en meer werkloze hooggeschoolden komen.

Een stielman zal altijd werk hebben.