Deze methode bewijst dat Goud het meest stabiele geld is.

Voor goud kan de regel van vraag en aanbod niet toegepast worden om de prijszetting te bepalen. Om de simpele reden dat in tegenstelling tot een reguliere grondstof het verbruik hier niet van toepassing is. Al het goud dat ooit gedolven is, een 177.000 ton, is er nog. Dit is een van de specifieke kenmerken van goud.

De bezitters van enorme hoeveelheden goud hebben weinig behoefte om te verkopen.  Deze zeer vermogende bezitters bezien goud als een opslag van rijkdom. Dat goud blijft daar liggen voor de lange termijn. Goud trekt de belangstelling van zeer vermogenden  omdat goud een geschiedenis heeft als opslag van waarde die vrij is van tegenpartij risico. The Real Asset. Centrale banken bezitten goud als waardevolle reserve.

Om toch een prijszetting te kunnen doen wordt de totale voorraad en de hoeveelheid die dat jaar is gedolven in rekening gebracht. In 2013 is er 3000 ton goud gedolven. Het duurt 59 jaar om evenveel goud te hebben als de voorraad(177.000ton) die nu aanwezig is. Hier spreken we van een ratio van 59 jaar. 177.000 ton delen door 3.000 ton = 59 jaar. Deze methode is de stock-to-flow ratio. Voor zilver ligt dit veel lager en de trend is nog dalende.  Ook op valuta, bvb de US dollar, kan deze methode toegepast worden.

Als we de trend en het gemiddelde  over de jaren heen vergelijken van de 3 zien we dat goud er als het meest stabiele uitkomt. Deze methode bevestigt nog eens dat geld slecht scoort. Zo heeft de dollar sinds 1947 meer dan 90% van zijn koopkracht verloren door inflatie volgens CPI data van het Bureau of Labor Statistics. En dat terwijl de koopkracht van goud relatief stabiel is gebleven: een ounce goud is al eeuwen genoeg om een goed handgemaakt pak te kopen.

Als er een globale reset komt en goud wordt samen met andere munten opgenomen als nieuwe wereldreserve munt dan zal goud een fenomenale stijging kennen.

Bron: King World News