Miljardentransfers naar Wallonië: geen verandering

VIVES publiceerde een nieuw onderzoek naar de miljardentransfers binnen België. Het onderzoeksinstituut aan de Katholieke Universiteit Leuven houdt zich al jaren bezig met sociaal-economische analyse van Europese regio’s. Vlaanderen betaalt ieder jaar 6 miljard euro aan Wallonië, zo blijkt uit de studie die DeStandaard kon inkijken.

Opvallend is dat de economische crisis weinig tot niets verandert aan de geldstromen. De analyse voor de jaren 2007 tot 2011 is verbazend gelijklopend: Vlaanderen tast in de buidel, Wallonië is de winnaar.

De bijdrage van Vlaanderen is omgerekend goed voor zo’n 2 procent van het BBP. Een bijzonder hoog bedrag. Volgens VIVES goed voor zo’n slordige 6 miljard die de Vlamingen jaarlijks doorsluizen naar Wallonië. Dat is een conservatieve schatting. Wordt immers de opgebouwde staatsschuld mee in rekening gebracht dan loopt die op tot meer dan 15 miljard op jaarbasis.

De perversie van de geldstromen wordt ook in regering-Michel I niet aangepakt. De financieringswet en andere zaken zijn ten slotte communautaire aangelegenheden, zo wordt betoogd. En, de MR-NVA-CD&V-OpenVLD-coalitie steekt het communautaire 5 jaar lang in de koelkast.

De miljardentransfers zijn doorheen de tijd verworden tot een vanzelfsprekendheid. Niemand lijkt die miljarden, jaar na jaar na jaar, nog in vraag te stellen. Dat is ronduit een perversie van het Belgische systeem.

Wanneer een land financiële bijstand vraagt aan een organisatie als het IMF, dan staan daar steeds voorwaarden tegenover. In de huidige financieringssystemen in België zijn nagenoeg geen condities ingebouwd, waaraan Wallonië moet voldoen, wil het de miljarden uitgekeerd krijgen. Integendeel, het systeem was in het verleden zo pervers dat Wallonië meer geld van Vlaanderen kreeg, indien het aantal werklozen zou stijgen in Wallonië. De impuls om de werkloosheid aan te pakken is dus nihil.

Liberalen die anders, terecht overigens, hameren op loan conditions, vinden het blijkbaar onnodig dat binnen de NV België voorwaarden gekoppeld worden aan gigantische solidariteitsoverdrachten van Noord naar Zuid.

Wat willen N-VA en Open VLD daar de komende jaren aan doen? We gokken op: bijzonder weinig.