Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Buffett ziet geen bubbel, maar ik wel

Warren Buffett ziet geen bubbel op de aandelenmarkten, maar ziet weinig koopwaardige aandelen.

Al geeft hij toe dat aandelen aan de hoge kant geprijsd zijn.

Veel zorgen lijkt hij zich echter niet te maken.

Ik wil hier toch graag enkele zaken aan toevoegen.

Buffett vergeleek in het verleden wel eens de marktwaarde van Amerikaanse bedrijven met het BNP.

Als je die ratio op dit moment tegen het licht houdt, zie je echter dat aandelen slechts één keer in de voorbije decennia duurder waren dan vandaag.

Merk ook op dat de aandelenmarkt vandaag duurder is dan in 2007.

Een andere indicator die nogal relevant is, zijn de bedrijfswinsten in vergelijking met het BNP.

Met welk deel van de koek gaan de bedrijven lopen?

Met een steeds groter deel, zo blijkt.

Je kan daarvoor een aantal zinnige argumenten geven (outsourcing, meer focus op diensten, …) maar als je zo’n grafiek ziet, moet je rekening houden met reversion to the mean.

De elastiek die de hogere beurskoersen ondersteunt, is gerokken tot het uiterste.

Uitzonderlijk hoge waarderingen in combinatie met uitzonderlijk hoge bedrijfswinsten.

Veel ruimte tot tegenvallers is er zo niet.

Ik zou ook nog graag iets zeggen over die “bubbel”.

Er is misschien geen algemene bubbel waarbij alle aandelen in hun geheel overprijsd zijn, maar er zijn toch wel degelijke uitwassen.

Zo las ik vanmorgen in De Tijd dat de waarde van alle biotechbedrijven momenteel groter is dan de marktwaarde van alle Europese bedrijven.

De markt zegt hier dan eigenlijk dat de biotechsector in de toekomst meer geld zal verdienen dan alle Europese bedrijven samen.

Daar heb ik toch moeite mee.

En ook de waarderingen voor jonge, innovatieve bedrijven bevatten mijns inziens heel wat lucht.

Een aantal daarvan zullen het misschien waarmaken, maar ik vraag mij toch af of hier nog veel te rapen valt als lange termijn investeerder.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.