Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Eigen woning als onderpand om aandelen te kopen, een fatale stap te ver…

In de VS boomen aandelen als nooit tevoren terwijl de volumes op krediet aangekochte aandelen momenteel reeds groter geworden zijn dan voor de financiële crisis. Ondertussen doet China nog beter met een aandelenmarkt die elke week hoger en hoger klimt onder druk van een massa speculanten. Dat is de situatie op wereldwijde markten op dit moment.

Waar de financiële pers zich de laatste weken volop richt op het (failliete) Griekenland dat te veel schulden heeft is Griekenland slechts een enkel voorbeeld in de wereldwijde speculatie die momenteel aan de gang is.

In de VS boomt het aandeel gekochte aandelen op krediet als nooit tevoren. Het aantal bijhorende leningen bedraagt ondertussen meer dan 500 miljard USD. Waar dit in 2007 vlak voor de laatste crash nog “slechts” 360 miljard USD was en vlak voor de dotcom-crisis nog “slechts” 300 miljard USD lijkt het erop dat er geen enkele grens staat om aandelen op krediet te kopen.  In april steeg dit aantal nog met 6,7% wat niet direct op een stagnering wijst.

Momenteel beslaat dit bedrag reeds 2,5% van de totale economische productie en aangezien alle hoogtepunten gevolgd worden door een dieptepunt zal het ook deze keer gebeuren. Alleen een stuk harder dan de pieken in 2000 en 2007.

Neerwaartse spiraal

Het grote risico vandaag is de enorme toename van de aankopen van aandelen op krediet. Een schuldfinanciering op deze schaal kan zeer snel omslaan in een domino-effect. Zolang de markt rustig blijft zijn er geen problemen, zelfs kleine zijwaartse bewegingen zijn te verwerken. Het probleem zit hem in de gevolgen bij een onvoorziene daling van de beurzen.

Bij een eventuele sterke daling van de aandelen verliest het onderpand waarop deze leningen steunen sterk aan waarde. Dit resulteert vervolgens in een verplichte verkoop van deze aandelen waardoor de ingezette daling nog versterkt wordt. Vervolgens komen er nog meer aandelen op de markt en de cirkel wordt onomkeerbaar.

aandelen_krediet_inside1

Op zich vormen de leningen geen risico, echter het verleden leert dat een scherpe daling in hoge mate verergert wordt door deze leningen. Voor de FED is een bloeiende beurs van cruciaal belang waardoor er niet snel een einde zal komen aan deze vorm van financiering.

FED als reddende engel ?

Het is aan publiek geheim dat Amerikanen over het algemeen meer aandelen bezitten dan de meer conservatieve Europeanen. Een stijging van de prijzen heeft in de VS dan ook een directe invloed op de vermogens. Deze toename resulteert vervolgens in een toename van de consumptie wat ervoor zorgt dat de economie verder aantrekt. Deze binnenlandse consumptie is in de VS veel meer van belang dan in Europese landen die meer exportgericht zijn.

Doordat deze stijgende aandelenkoersen cruciaal zijn voor de Centrale Bank wordt er dan ook alles aan gedaan zodat een eventuele crash voorkomen kan worden. Beleggers gaan er dan ook volop van uit dat de FED de reddende engel zal spelen in geval van nood. Zodoende wordt er slordig omgegaan met deze leningen en blijft het volk gelukkig.

China de beslissende factor

Waar de Chinezen zich nooit Amerikaans zullen voelen nemen ze echter wel de slordige methodes over van de VS omtrent het gebruiken van kredieten om aandelen aan te kopen. Een enorme marktkapitalisatie is er aan de gang welke nu bijna 10 biljoen euro vertegenwoordigt.

Wat wel opvallend is, is de grote vertegenwoordiging van de particuliere beleggers, welke bijna 90% van de handel op de beurzen van Shanghai en Shenzhen uitmaken. Bijna 3% van de economische productie in China komen van effectenleningen welke zelfs meer is dan de VS.

aandelen_krediet_inside2

Vele Chinezen gaan er zelfs zo ver in om hun eigendom als onderpand te geven om toch mee te kunnen doen met deze aandelenrace. Net deze mensen zullen het meest verliezen bij een crash.  Grote beleggers springen in het begin in en profiteren van de snelle beursstijging, waar kleine beleggers pas op de top inspringen en het gelag keer op keer betalen.

In tegenstelling tot de VS heeft China slechts een beperkte capaciteit om een dergelijke gebeurtenis te vermijden door middel van monetaire maatregelen, net doordat de markt gedomineerd wordt door kleine beleggers.

Een verschil met vroeger is ook dat China veel groter aandeel van de wereldeconomie op zich neemt. De marktkapitalisatie is al 2x zo groot als Japan, bijna 5x groter dan Duitsland en al de 2e grootste ter wereld.

Een crash op de beurzen van Shanghai of Shenzhen zou wereldwijd enorme golven teweeg brengen. En net deze golven maken een zeer grote kans om het gevreesde domino-effect op de Amerikaanse aandelenmarkten in gang te zetten.

Bronnen:

http://www.bnpparibasfortis.com

http://welt.de

http://www.wikipedia.org

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.