Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Raad van State sloopt flexibel werk

Staatssecretaris Tommelein (Open Vld) maakt zich de jongste tijd sterk voor zogenaamde ‘flexi-jobs’. Dit kadert in een noodzakelijke modernisering van de arbeidsmarkt, waar de huidige federale regering een eerste – voorzichtige – aanzet toe wil geven.

Tommelein wilde flexi-jobs invoeren voor de horecasector. Vooral die economische tak heeft nood aan arbeidskrachten die flexibel kunnen inspringen, wanneer nodig. Horeca is namelijk weersgebonden.

Met zijn voorstel wil Tommelein tegemoetkomen aan verzuchtingen bij de horecasector. Die moest onlangs al een ‘witte kassa’ invoeren.

Tommelein, die trouwens uit de kuststreek komt, doet een cadeau aan de horecazaken die deze vakantie – bij mooi weer – vragende partij zijn om ‘flexi-jobs’.

De Raad Van State is alvast niet overtuigd. Voorlopig komt het flexwerk er uitsluitend in de horeca, en daar zit voor de RvS het grote probleem. Deze gang van zake strookt namelijk niet met het gelijkheidsbeginsel.

“De nood om arbeid in de horecasector goedkoper te maken, geldt toch ook voor andere sectoren?”, zo klinkt het in DeStandaard. Ook komt er kritiek op het systeem waarbij in de horeca overuren fiscaal gunstig kunnen worden uitbetaald.

De bemerkingen van de Raad van State zijn uiteraard terecht. Het lobbywerk, waarbij overheden in België altijd maar weer uitzonderingsmaatregelen invoeren voor bepaalde sectoren en specifieke bedrijven, moet ophouden.

De Regering wilde alvast deze wirwar stroomlijnen (denken we maar aan de btw-tarieven die ‘geharmoniseerd’ moeten worden). Als de Federale Regering het meent, dan moet ze dus consequent zijn en ofwel flexi-jobs in elke sector toelaten, ofwel nergens.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.