Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Nieuwe nederlaag voor Griekenland: zelfs Poetin breekt met Tsipras

De laatste weken en maanden horen we eenzelfde argument steeds opnieuw terugkeren bij diegenen die Griekenland in de eurozone willen houden: als Griekenland vertrekt, wordt het een vazal van de Russen. Zulke paniekpropaganda lees je hier, hier en hier.

En om één of andere reden zou dat dan een probleem moeten zijn. Zelfs al zou dat scenario problematisch zijn, er blijkt weinig van aan, zo lezen we vandaag in de Russische media.

Sputnik meldt bij monde van de Russische minister van Economische Ontwikkeling Alexei Uluykayev dat de Griekse aanvraag voor BRICS bank-lidmaatschap is afgewezen. Dat is opmerkelijk, maar niet geheel onverwacht.

Opmerkelijk, want Rusland had in mei nog een gesprek met Tsipras om lid te worden van de nieuwe investeringsbank NDB.

Niet geheel onverwacht, omdat de Griekse verwachtingen van de BRICS-bank blijkbaar inhielden dat de BRICS-landen de Griekse schuldenlast zouden overnemen. Dat is blijkbaar een aantal bruggen te ver.

Bij de aftoetsende gesprekken in de Russische stad Ufa kwam Griekenland immers naar de tafel met een plan om de openstaande schulden in hun geheel over te hevelen naar de nieuwe bank, zonder dat daar iets tegenover stond. En dat terwijl Griekenland volledig buiten het fijnmazig diplomatiek net van de BRICS-oudgedienden staat. Op z’n minst een dieptepunt van Griekse arrogantie.

“Ik denk niet dat de BRICS-bank de Griekse problemen zou moeten oplossen,” reageert Ulyukayev droog. NDB wil zich immers van IMF en de Wereldbank onderscheiden door meer in te zetten op nauwe politieke diplomatieke relaties, en minder in blanco cheques waar tegenover interne nationaalrechtelijke hervormingen staan. De arrogantie waarmee de Grieken aanschoven in Ufa doet hun diplomatieke relaties duidelijk geen goed.

Blijkbaar heeft Griekenland, als een goedkope hoer, geld geroken. Gelukkig rook Rusland op tijd onraad en gaat de duur nu dicht.

Twee belangrijke conclusies moeten hieruit getrokken worden.

Eén: de vermeende Russische droomwens om Griekenland in te lijven is zuivere eurocratische propaganda om een grexit af te wenden. Rusland heeft met één doos van Pandora – de Krim – al ruimschoots genoeg. Het kan het BRICS-feestje niet verpesten door dit Trojaans Paard binnen te halen.

Twee: Griekenland heeft nu géén vrienden. Nul. Het land staat volledig geïsoleerd en moet zich behelpen met wat rancuneuze socialistische opposanten in de marge van de Europese politiek. Het kan dus de Russische dreiging niet langer inroepen als leverage voor meer steun van het ESM. Een serieuze streep door de rekening van Tsipras.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.