Europese Commissie: ‘Bitcoin is betaalmiddel’

Het voorbije halfjaar hebben verschillende opperste gerechtshoven in de wereld zich gebogen over de legale status van bitcoin. Is het een dienst? Een product? Een munt? Een digitale wisselbrief?

Dat bitcoin langzaamaan een juridische definitie krijgt heeft voor- en nadelen.

Het belangrijkste voordeel is dat investeerders zekerheid krijgen op langere termijn, en dus met een lager risico kunnen ondernemen.

Een belangrijk nadeel houdt in dat verschillende legale statussen in verschillende landen nadelig kunnen zijn voor internationale transacties en dus globale handel in crypto.

Zo beschouwt de Europese Commissie sinds kort bitcoin als een betaalmiddel, terwijl bitcoin volgens de Amerikaanse overheid een dienst is, en volgens Australië een goed. Op een betaalmiddel kan geen BTW geheven worden, op goederen en diensten wel.

Als de kwalificatie door de Commissie wordt bevestigd door het Europees Hof van Justitie, heeft dat dus belangrijke gevolgen voor transatlantische handel en investeringen middels bitcoin.

Niet onbelangrijk: de facto worden munten wél belast. Dat heet “inflatie”. Door de geldhoeveelheid te vergroten verdampen spaargelden en vermogens, terwijl de staatsschuld “verkleint”.

Met andere woorden: wanneer ons eten volgend jaar door inflatie 10% duurder wordt, heeft de overheid dus een belasting geheven van 10%.

Maar overheden hebben geen invloed op de hoeveelheid bitcoins in circulatie. Dat geeft bitcoin een belangrijk voordeel t.a.v. fiat-munten.  De absolute cap is 21 miljoen bitcoins en daarna zullen er nooit meer bitcoins bijkomen.

De waarde van bitcoin zal dus enkel worden bepaald door de vraag en het aanbod, en de hoeveelheid goederen en diensten die je ermee kan kopen. Niet van onvoorspelbare interventies van overheden.

Het nieuws is dus vanuit fiscaal oogpunt voorzichtig positief. Ondanks het feit dat bitcoin bepaalde diensten omvat, zoals snelle, veilige en anonieme betalingen van goederen en diensten, is bitcoin volgens de Commissie geen dienst.

Let op: dat de Commissie verklaart dat bitcoin niet onder bestaande BTW-regimes belast kunnen worden, belet niet dat fiscale regels worden aangepast om bitcoin te belasten. Niets in de aanbeveling van de Commissie stipuleert immers dat bitcoin niet belastbaar zou zijn.

Merk ook op dat door de aanbeveling bitcoin niet onder de bescherming van het vrij verkeer van goederen en diensten valt, waardoor individuele lidstaten dus verschillende – en vooral strenge – beperkingen kunnen opleggen aan bitcoin-ondernemers en –consumenten.

Waarschijnlijk is dat de echte reden waarom de Commissie bitcoin uitdrukkelijk uitsluit van de juridische definitie van een goed of dienst: lidstaten een vrijgeleide geven om crypto-currencies te reguleren.

Bron: IREF